Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

KKDIK HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
 

 

 

 KKDIK YONETMELİK VE EKLERİ 

 

KKDIK SSS BOLUM I

KKDIK SSS BOLUM II

KKDIK SSS BOLUM III

KKDIK SSS BOLUM IV

KKDIK SSS BOLUM V

KKDIK SSS BOLUM VI

KKDIK SSS BOLUMVII

KKDIK SSS BOLUM VIII

KKDIK HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

1.1 KKDİK nedir ve KKDİK ile ilgili bilgiyi nereden bulabilirim?

KKDİK Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanmasının kısaltmasıdır.

KKDİK Yönetmeliği, kimyasallara ilişkin önceki yasal çerçeveyi geliştirmek ve düzenlemek üzere yürürlüğe girmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği’ne uyulmasını sağlamak için kimyasal maddelerin kayıt, değerlendirme, izin ve kısıtlama süreçlerini yönetecektir. KKDİK Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuata Bakanlık yardım masasında yer verilmiştir. Bakanlık yardım masası https://kimyasallar.csb.gov.tr  adresinde faaliyet göstermektedir. KKDİK Yönetmeliği Rehber Dökümanları, yasal metne ilişkin açıklayıcı ve bütünleyici bilgileri sağlamaktadır. Rehber Dokümanlar yardım masasında https://kimyasallar.csb.gov.tr/rehber-dokumanlar/18  adresinde yer almaktadır.

1.2 KKDİK Yönetmeliğinin uygulanmasından kim sorumludur?

KKDİK Yönetmeliği Madde 61’e göre bu yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. KKDİK Yönetmeliği Madde 62’ye göre bu Yönetmelik hükümlerine ilişkin denetimler İlgili Kuruluşlar tarafından kendi mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilir. Daha fazla bilgi için yardım masası ile irtibata geçebilirsiniz.

1.3 KKDİK Yönetmeliği ile ilgili kimlerle irtibata geçebilirim?

KKDİK Yönetmeliği ile ilgili sorular için yardım masası, ilk irtibat kurulacak noktadır. https://kimyasallar.csb.gov.tr  adresinde faaliyet gösteren yardım masası Türkçe olarak hizmet verir ve koşullar (mevzuat, ilgili kuruluşun organizasyonu vb) hakkında bilgi sahibidir.

2.1 KKDİK Yönetmeliği, yılda 1 ton ve altında imal edilen ya da ithal edilen (tek başına, karışım içerisindeki ya da eşya içerisindeki) maddelere uygulanır mı?

Evet, çünkü KKDİK Yönetmeliği kapsamında pek çok yükümlülük bulunmaktadır. Kayıt yükümlülüğü, kayıt ettiren başına yılda 1 ton ve üzeri miktarlarda imal edilen ya da ithal edilen maddeler için uygulanır (SSS’de kayıt hakkındaki Bölüm 6’ya bakınız). Bununla birlikte kayıt ettiren başına yılda 1 ton ve altında imal edilen/ithal edilen madde KKDİK Yönetmeliği kapsamına giriyorsa başka yükümlülükler de uygulanabilir. Bunlar miktardan bağımsız olarak maddenin kullanımına, kısıtlamalarına, iznine ve güvenlik bilgi formundaki hükümler gibi tedarik zincirindeki iletişime ait yükümlülükler olabilir.

2.2 Biyosidal ürünler ve bitki koruma ürünlerinde kullanılan maddeler KKDİK Yönetmeliği kapsamında mıdır?

Biyosidal ürünlerde kullanılan aktif maddeler, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında kayıt ettirilmiş olarak kabul edilir. Bununla birlikte kayıtta muafiyetten yararlanmak için bazı koşullar yerine getirilmelidir. Bu koşullar KKDİK Yönetmeliği Madde 16(2)’de ve Kayıt Rehberi 2.2.4.1.-‘Biyosidal ürünlerde kullanım için madde’ alt başlığında açıklanmıştır.

Bitki koruma ürünleri ve bunların aktif bileşenleri Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamına girdiğinden bitki koruma ürünlerinde kullanılan aktif maddeler kayıt ettirilmiş olarak kabul edilir. Bu konu detaylı olarak Kayıt Rehberi 2.2.4.2-‘Bitki koruma ürünlerinde kullanım için maddeler’ başlığı altında açıklanmıştır.

Aktif maddelerin sadece biyosidal ürünlerde ve bitki koruma ürünlerinde kullanılan miktarlarının KKDİK kapsamında kayıtlı olduğuna dikkat edilmesi önemlidir. Bu nedenle, maddenin biyosidal ve bitki koruma ürünlerinde aktif madde olarak kullanımları dışındaki diğer kullanımları kayıttan muaf değildir. Maddenin biyosidal ve bitki koruma ürünleri dışındaki kullanım miktarlarının kayıt ettirilmesi gerekir.

2.3 KKDİK Yönetmeliği doğada bulunan maddelere uygulanır mı ?

KKDİK, KKDİK Yönetmeliği Madde 4(h)’de tanımlanan doğada bulunan maddelere de uygulanır. Bununla birlikte; Ek 5, kimyasal olarak değiştirilmedikçe doğada bulunan mineraller, cevherler, cevher konsantreleri, ham ve işlenmiş doğal gaz, ham petrol ve kömürün de kayıttan muaf olduğunu belirtmektedir. Kimyasal olarak değiştirilmemiş doğada bulunan diğer maddeler Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe (SEA Yönetmeliği) göre zararlı olarak sınıflandırılma kriterlerini karşılamadıkça, Ek 13’de yer alan kriterlere göre kalıcı, biyobirikimli ve toksik veya çok kalıcı ve çok biyobirikimli olarak sınıflandırılmadıkça ve 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, son iki yıl içinde 47 nci maddenin (e) bendinde bahsedilen yüksek önem arz eden madde olarak tanımlanmadıkça kayıttan muaftır. ‘Kimyasal olarak değiştirilmemiş madde’ terimi KKDİK Yönetmeliği Madde 4(z)’de tanımlanmıştır.

Ek 5’te yer alan farklı muafiyetler hakkında daha fazla açıklama Kayıt Rehberi 1.6.4.4-‘KKDİK Yönetmeliği Ek 5’te yer alan maddeler’ başlığında yer almaktadır.

Sıkça sorulan sorular 6.3.3, özütleme işlemleriyle elde edilen doğada bulunan maddeler için rehberlik sağlar. Doğada bulunan polimer maddelerle ilgili detaylar için Monomer ve Poli- merler için Teknik Rehber 3.2.1.3-‘Doğada oluşan polimer veya kimyasal olarak değiştirilmiş doğada oluşan polimer’e başvurulabilir.

2.4 Ek 4’teki listede yer alan maddelerden türetilen değiştirilmiş maddelerin de kayıttan muaf olması söz konusu mu?

Bu Yönetmeliğin Madde 2(5)(a)’sına göre Ek 4’te yer alan maddeler kayıttan muaftır. Ek 4’te listelenen maddeden türetilen değiştirilmiş maddeler, değiştirilmiş madde hala aynı EINECS girişine sahip ise kayıttan muaftırlar. Maddenin değiştirilmiş türevinin maddeyle aynı EINECS girişine sahip olup olmadığı vaka bazında belirlenen bir karardır.

Bitkisel yağlar için örneğin soya fasülyesi yağının (EINECS no 232-274-4; CAS no: 8001-22-7) fiziksel olarak değiştirilmiş türevi açık bir biçimde aynı EINECS girişiyle kapsanmıştır. Buna kıyasla, kimyasal değişimden (örneğin hidrojenasyon) bahsedilmemiştir ve bundan dolayı aynı EINECS girişiyle kapsanmamıştır. Detaylı bilgiler için KKDİK Yönetmeliği Madde 4- Tanım z ve Kayıt Rehberi 1.6.4.3-KKDİK Yönetmeliği Ek 4’e dahil edilen maddeler’ başlığına bakınız

2.5 Doğada bulunan maddelerin sentetik analogları Madde 2 ve Ek 5’e göre kayıttan muaf mıdır?

Hayır. Bu Yönetmelik kapsamında Madde 2 ve Ek 5 paragraf 8’de öngörülen kayıt muafiyetinden yararlanabilmek için maddelerin KKDİK Yönetmeliği Madde 4(f)’de tanımlandığı gibi doğada bulunması gerekir. Bu tür maddeler jeolojik kayalardan türetilmiş maddeleri, bitkileri, hayvanları, mikroorganizmaları vb içerir. Bu maddeler, sadece Madde 4(h)’de belirtilen ve kimyasal değişikliği içermeyen (Madde 4(z)) suda çözme, yüzdürme gibi çeşitli yöntemlerle işlenebilir.

Doğada bulunan maddelerin sentetik analogları bu kriterleri kapsamadığından söz konusu maddeleri yılda 1 ton/yıl veya daha fazla miktarlarda imal ya da ithal edenler Bakanlığa kayıt başvurusunda bulunmalıdır.

2.6 Nano-ölçekteki maddeler bu Yönetmelik kapsamında mıdır?

Evet, bu maddelerin insan sağlığı açısından ve çevresel özellikleri bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilmelidir. Potansiyel kayıt ettiren, maddenin partikül boyutunu dikkate almadan bu Yönetmelik kapsamında yükümlülüğü olup olmadığını değerlendirmelidir.

Maddenin bu Yönetmelik kapsamında olduğu anlaşılırsa, Yönetmeliğin detaylı biçimde incelenmesi, maddenin partikül boyutuna bağlı zararlılık özelliklerine göre de ayrıca farklı hükümlerin uygulanabileceğini gösterebilir.

Nano teknoloji biliminin gelişmesi, nano partiküllerin belirli bazı özelliklerini yansıtmak üzere ileride başka gereklilikleri de zorunlu kılabilir.

Sayfanın Devamı İçin Tıklayınız