Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

Ana Sayfa
 

 

 

 

 DORUKSISTEM'den haber almak için kayıt olun

 

TÜBİTAK MARTEK işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz KKDIK TURKREACH Eğitimlerimiz için www.kkdikegitim.com sitemizi ziyaret etmenizi öneriyoruz.

İthalatçı mısınız? KKDIK sizi zorluyor mu?

Yönetmeliği üreticiye anlatmakta zorlanıyor musunuz?

Sorumluluklarınızı üreticiye devretmek için www.kkdik.eu TURKREACH Portalımızı ziyaret etmelerini ve bizi aramalarını sağlayın yeter.

Sizi koruma altına alalım.Merhaba

Doruk Kimyasal Yönetim Sistemleri Mühendislik Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş. 2005 yılında kimya ve ilgili sanayilere yönelik gerek yerel gerekse uluslararası ve AB mevzuatlarına uyumlama amaçlı, müşterilerine rehberlik etmek üzere, kurulmuş kendi alanında Türkiye'nin ilk danışmanlık şirketidir. 

DORUKSISTEM halen,

Kimya ve İlgili endüstirilere yönelik;

 • Tehlikeli Kimyasallar Yönetimi (Tehlikeli Kimyasallarla Çalışmada Yönetimsel Bilinç, Planlama ve Bütünsel Risk Algılama, Global Harmonize Sistem Anlayışı ve Uygulamaları, Yönetmeliklere Uyumlama, İhracat/ithalat Yönetimi, Tehlikeli Kimyasal Satışında İleri Anlayış Teknikleri, İş Sağlığına Uyumlama, Üretim Risk Planlaması, Atık Yönetimine Uygunluk, Depolama/Elleçleme Planlaması, Tehlike Sınıflandırması, Etiketleme, Paketleme Yönetimi)
 • Tehlikeli Kimyasallar Uyumlama (Lokal ve global yönetmeliklere uyum, Kayıt, Değerlendirme, İzin, Kısıtlama Yönetimi)
 • Tehlikeli Kimyasallar iletişimi (Sınıflandırma, Güvenlik Bilgi Formu, Etiket, Güvenlik Bilgi Kartı, SUMI, SWEDs, Maruziyet Senaryosu Raporu, Güvenlik Değerlendirme Raporu, SVHC Deklarasyonu, Ambalaj Uygunluğu Deperlendirme Raporu, RoHS Uygunluk deklarasyonu, Weee Deklarasyonu)
 • KKDIK/TREACH Yönetmeliğine uyumlama ve "Tek Temsilicilik/Üçüncü Parti ve Danışmanlık" Hizmetleri
 • Ürün Güvenlik Bilgi Formları (SDS/GBF), genişletilmiş SDS, infocards ve ilgili etiketlerin sertifikalı personeller tarafından hazırlanması,
 • Kanserojen/Mutajenik/Üremeye Toksik (CMR) ve Kalıcı/Biyobirikimli/Çevreye Toksik (PBT/vPBT) madde(ler) tespiti ve önceliklli  madde (SVHC) deklarasyonu,
 • Türk REACH yönetmeliği gereğince (ön) MBDF (Madde Bilgi Değişim Formu) bildirim ve takibi, ilgili maddelerin konsorsiyumlarının kurulması ve yönetimi, dosya hazırlama sürecinde bilgi tamamlama ve eksik tespiti (gap analizi), tüm süreçlerle ilgili yerinde eğitim ve bilgilendirme, tek temsilcilik hizmetleri, yönetmelik süreçlerindeki belgelerin yeminli tercüman ile yönetmeliklere uyumlu şekilde yürütülmesi,
 • Maruziyet Senaryoları (ES) , Karışımların Güvenli Kullanımı (SUMI) vs gibi metodolojik çalışmaların yerinde tespiti, yürütülmesi ve ürün kullanım zincirinde paylaşılması,
 • Ürün güvenliği yönetimi (sanayi ve perakende ürünleri), eksik tespiti ve sürdürülebilirlik yönetimi,
 • Biyosidal, kozmetik, deterjan, madeni yağ, bitki koruma vs. gibi yönetmeliklere tabi ürünlerin yönetimi ve benzer alanlardaki ürünlerin yönetmeliklere uyumu, ruhsatlandırılması ve ilgili dokümantasyonlarının hazırlanarak sonuçlandırılması aşamasına kadar takibi,
 • GMP, GLP sistemleri kurulumu ve ilgili alanlarda fabrika tasarımı, üretim ruhsatlandırma,Tehlikeli maddelerle çalışan sanayicilerin ürünlerinin global ve yerel yönetmeliklere uyumlanması,
 • Yeşil ürün geliştirme ve alternatif zararsız hammadde önerimi,
 • IPPC ve PIC yönetmeliklerine tam uyumlama,
 • "Ecolabel" ürün  etiketleme,
 • "CE" Uyumlama/Etiketleme"
 • LEED Sertifikasyonu "Yeşil Bina Belgelendirme",
 • Proses güvenliği yönetimi ve sürdürülebilirliği,
 • Proses risk analizi ve üretim iyileştirme yönetimi,
 • SEVESO (BEKRA) yönetmeliğine - benzersiz referans ve tecrübelerimize dayanarak - tam uyumlama.
 • SEVESO (BEKRA) yönetmeliği kapsamında, BKÖP, GYS, Güvenlik Raporu, Kalitatif (HAZOP, Whatif, FMEA,vs) / Yarı Kantitatif (SIL,LOPA vs.), ve Kantitatif risk analizleri (QRA), Dahili ve Harici Eylem Planları kurulumu vb.  gibi ilgili tüm çalışmaların hazırlanması ve onay makamında takibi,
 • Dahili ve harici eylem planları oluşturma,
 • Yangın ve afet güvenliği,
 • RBI & RCM güvenilirlik bazlı risk ve bakım yönetimi
 • Bütünsel varlık yönetimi (AIM),
 • Güvenli proses tasarımı,
 • Risk yönetimi ve risk bazlı kalite sistemleri kurulumu,
 • Risk ve bütünsel varlık yönetimi için AR&GE desteği,
 • Kimyasal güvenlik sistemleri yönetimi,
 • İlgili konularda imza altına alınmış global software desteği. (SIAM-Chemeter, CGIRISK-Bowtie, ANTEA-Palladio, TWI-RiskWise, DORUKSISTEM-Msdsnet,vs)
 • Tüm ihracat ve potansiyel iş ihtiyaç/iletişimlerinizde uluslararası network ağımız ile yanınızdayız
  • ABD-ChemAdvisor,
  • ABD-Keller and Heckman LLP
  • Kanada-Nexreg,
  • Almanya ve Global-Dr. Knoell 
  • Birleşik Krallık-Exponent,
  • Birleşik Krallık-TWI
  • Almanya(AB)-ReachChemAdvice,
  • İspanya (AB)-Inerco [Proses Güvenliği]
  • İspanya (AB)-Reach Integra [AB Reach],
  • İrlanda-CeWay [AB Kozmetik Ürün Yönetmeliği Uyumlama]
  • İtalya-ANTEA
  • Hollanda-CGIRisk
  • Çin-CIRS
  • Kore-Nam&Nam
  • Japonya-SCAS
  • Rusya-CIS Center
  • Avusturalya-ChemWatch
 • İlgili tüm konulardaki IT desteğimiz "Tübitak MARTEK Teknopark" ekibimiz ile çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor..
 • DORUKSISTEM, ilgili projelerinizin/lerinizin geliştirilmesi, hayata geçirilmesi ve her tür  global/yerel desteklere ulaştırılması konusundaki tecrübesi ile yanınızdadır.
Diğer danışmanlık hizmetlerimiz için lütfen irtibata geçiniz.

DORUKSISTEM, Kimyasal ve Proses Güvenlik Yönetim Sistemleri konusunda dünyada hızla değişen yönetmelikleri, yeni gelişmeleri sizler için takip edip uygulamaya koyarak yanınızda olmakta, seritifikalandırılmış uzman kadrosuyla küresel ve yerel mevzuat gerekliliklerinizi yerine getirmekte ve firmanıza özgü sistemleri kurup sürekliliğini sağlamaktadır. Devamı İçin Tıklayınız

Doruksistem A.Ş. Tübitak Marmara Teknokent Serbest Bölgesi'ndeki yerleşkesinde, ülkemiz geleceğine, innovative projeleri ile destek vermeyi sürdürmektedir.

Doruk Sistem Firma Sunumu İçin Tıklayınız

Proses Güvenliği Hizmetlerimiz Sunumu için Tıklayınız

Eğitimlerimizden Haberdar Olmak İçin Üye Olunuz

TÜRK CLP (SEA) YÖNETMELİĞİ

Sınıflandırma,Etiketleme ve Ambalajlama kriterleri AB ile uyumlu hale getiriliyor. Tüm kimyasal madde ve müstahzarlardaki Etiket ve MSDS/GBF sııflandırma kriterleri değişti. CLP / SEA Yönetmeliği 11 Aralık 2013 Tarihli ve 28848 Sayılı Resmî Gazete (Mükerrer) de yayınlandı. Detaylı bilgi ve yönetmelik süreçleri için Tıklayınız 

Yönetmelik için Tıklayınız

Ayrıca SEA Yönetmeliğine Göre Uyumlaştırılan Yeni GBF (Güvenlik Bilgi Formları) yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.

 YENİ TÜRK KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ KKDİK YAYINLANDI

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmeliği’nin amacı, insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. İmalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcılar (İmalatçı ve ithalatçıdan farklı, bir maddeyi kendi endüstriyel veya profesyonel faaliyetleri esnasında kendi halinde veya bir karışım içinde kullanan ve dağıtıcı ya da tüketici olmayan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiler) insan sağlığını ya da çevreyi olumsuz etkilemeden maddelerin üretilmesini, piyasaya arzını ya da kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği hükümlerine göre kimyasal maddelerin kayıt, değerlendirme, izin ve kısıtlama süreçlerini yönetecektir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
KKDIK HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ
ÇŞB Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasallar Dairesi Başkanlığı Açıklaması için TIKLAYINIZ
 TURKREACH KKDİK YÖNETMELİĞİ EK-18'E GÖRE
"NET 64 SAAT"
KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANLIĞI EĞİTİMLERİMİZ
TÜBİTAK MARTEK & DORUKSİSTEM FARKI İLE BAŞLADI
KDU EĞİTİM KAMPI
22-30 EKİM
SINAV 31 EKİM

Detaylı bilgi için yeni TURKREACH KKDİK Eğitim portalımızı ziyaret etmenizi öneriyoruz Tıklayınız

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (BEKRA) * (SEVESO II) 30 ARALIK 2013 *

 • Yönetmeliğin eski hali yürürlükten kaldırılırken yeni şekli ile yürürlüğe girdi. Detaylı bilgi için www.seveso.com.tr sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 • Yönetmeliğin yeni hali ve ekleri için lütfen tıklayınız
 • Üst Seviyeli bir kuruluşsunuz ve BKÖP,GYS,QRA, Güvenlik Raporu ve diğer tüm detaylı çalışmaları hazırlamakta zorlanıyorsunuz,
 • Alt Seviyeli Kuruluşsunuz ve BKÖP Hazırlamakta ve Kantitatif Risk Analizi (QRA) yapmakta zorlanıyorsunuz,
 • SEVESO (BEKRA) Büyük Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Yönetmeliği ile ilgili detaylı bilgiye ihtiyacınız var,
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 29. Maddesine göre hazırlanması gerekenler konusunda bir bilginiz yok,
 • Daha önce bu konuda çalışmış uzman kadrolara ihtiyacınız var.
 • 24 Ocak 2015 Tarihinde yayınlanan  GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİ ve EKLERİ Hakkında detaylı bilgi ihtiyacınız var.
 • Nisan 2016 'da yayınlalan SEVESO/BEKRA Yeni Taslak Yönetmelik için Tıklayınız. Değişikliklerle ilgili detaylı bilgi ihtiyacınız mı var?

Uzman Kadromuz ve Uluslararası Ortaklarımız ile Yanınızdayız. Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

DORUKSISTEM & CGERISK ortaklığı ile "BOWTIE" sorun olmaktan çıkıp Risk Yönetiminizin temel bir parçası olmaya başlıyor. Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

SEVESO (BEKRA) Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik için Hazırlanmış Özel Sitemizi ziyaret etmek için www.seveso.com.tr

 GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI Yönetmeliği

Piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları Güvenlik Bilgi Formları (GBF) Yönetmeliği.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız  ; Yeni Yönetmelik için Tıklayınız

TURKREACH KKDIK Yönetmeliği Kapsamında

GBF'ler artık "Kimyasal Değerlendirme Uzmanları" (KDU) tarafından hazırlanacak.

KDU olmak ister misiniz?

www.kkdikegitim.com

 Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Hazırlama Programı - CHEMETER


CHEMETER, Güvenlik Bilgi Formları hazırlama programı.

Çözüm ortağı olarak çalıştığımız İspanyol SIAM firmasının Microsoft .NET alt yapısına uygun ve tüm ERP sistemlerle uyumlu olarak geliştirdiği CHEMETER Programı,  Güvenlik Bilgi Formu, Etiket, Taşımacılık Etiket ve dökümanlarını bir kaç dakika içinde güncel Türk, AB ve Uluslararası mevzuatlarına uygun olarak çok dil seçeneği ile hazırlayabilmektedir.

CHEMETER aynı zamanda AR&GE simülatör modülü ile; yeni üreteceğiniz ürünlerin tehlike sınıflandırmaları, GBF ve Etiketleri ile de önceden çalışma imkanı sağlamaktadır.

CHEMETER, Güvenlik bilgi formları (GBF), Etiketler ve Taşıma Belgelerinizi otomatik olarak oluşturabileceğiniz SON NESİL ÖNCÜ YAZILIMDIR

CHEMETER'in güncel maddeler kütüphanesi ve son güncel mevzuatlara uygun kriterleri ile GBF, Etiket ve taşımacılık dokümanlarınızı her zaman güncel tutabilmeniz sağlanmıştır.

CHEMETER teknik desteği, konu ile ilgili eğitilmiş teknik destek ekibimiz ile anında yanınızda olacaktır.

CHEMETER ile ilgili ayrıntılı bilgi İçin Tıklayınız
DEMO, TANITIMLARIMIZ ve Sorularınız için lütfen irtibata geçiniz.

REACH

 • AB'ye senelik ürün ihraç eden firmaların REACH kayıtları için detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

DorukSistem Twitter'da .. Bizi Takip Edin

 • Gelişmelerden Haberdar Olun.
 • Profesyonellerin Sohbetlerine Katıın
 • Aklınıza Takılanları Sorun
 • Yönetmelikleri Takip Edin
 • Fikirlerinizi Paylaşın
 • Uzak Kalmayın
 • Daha Fazlası İçin

Hemen Tıklayın Takip Edin

 

 

BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Türk Mevzuatının Avrupa Birliği yönetmeliklerine uyumlaştırılması ve daha etkin bir biyosidal ürün denetimini sağlamayı amaçlayan yeni Biyosidal Ürünler Yönetmeliği hakkında detaylı bilgi edinmek amacı ile sıkça sorulan sorular bölümümüzde aradığınız bir çok soruya net cevaplar bulabileceksiniz.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için uzmanımıza danışabilirsiniz.

ADR: TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞIMASI YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI:

Yönetmelik için Tıklayınız
Güncellemeler İçin Tıklayınız

GÜVENLİ TEHLİKELİ MADDE TAŞIMANIN ALTIN KURALLARI 

Günümüzde demiryolu, karayolu, deniz yolu ve boru hatları ile taşınan ve tehlikeli olma özelliği taşıyan maddeler ülkelerarası ticarette önemli bir yer tutuyor.

Çok zehirli, yüksek derecede parlayıcı, basınç oluşturan ve yanıcı olarak nitelendirilen tehlikeli maddeler arasında yer alan siyanür, organo-metalik bileşenler ve ağır derecede metaller insan sağlığına ve çevreye zararlı olduklarından bu maddelerin çok düşük miktarlarının çevreye yayılması bile ciddi boyutlarda sorunlara neden olabiliyor. 

Devamı

AB Ülkeleri ile İş Yapan Tüm Sanayici ve İhracatçılarımıza AB Kapısı Açılıyor 

Doruk Sistem olarak, Konusunda uzman ve bir çok uluslararası konularında hizmet veren ortaklarımız ile imzaladığımız protokol ve işbirliği sözleşmeleri uyarınca, AB içinde ihtiyacınız olan her tür çözüm ortaklığı hizmetlerini ülkemizdeki sanayici ve ihracatçı firmalara ulaştırmak için de çalışacağız.

Bu amaçla ülkemizde Tıbbi malzeme, medikal cihaz, makine ve ekipmanı üreten firmalara, kozmetik ürün üreticilerine, makine ve elektrik elektronik ürün üreticilerine, oyuncak ve ilgili ürün üreticilerine, zincir mağaza işletmelerini AB'ye taşımak isteyenlere, ürünlerine AB içinde "Serbest Satış Sertifikası" almak isteyen ihracatçılarımıza, biyosidal ürün ruhsatlanması, CE Belgelendirmesi yapmak isteyen sanayicilerimize, AB'ye genel ürün satan tüm ihracatçılara en yetkili yoldan açılan kapıları oluyoruz. Ayrıntılı bilgi için arayınız.

KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA MADDE LİSTESİ YAYINLANDI

 

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında oluşturulan 1 ton ve üzerinde Türkiye piyasasına arz edilen madde listesi için uzmanımızdan bilgi isteyiniz..  

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 16 Aralık 2011 tarihli, 28144 sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Devamı

REACH Hakkında Bilmek İstediğiniz Herşey

Avrupa Birliği  bünyesinde kimyasallarla ilgili bütün yasal mevzuatı bir araya toplayan REACH tüzüğü ile, kimyasal maddeler, kimyasal madde içeren karışımlar ve eşyaların yönetimi bir anlamda kontrol altına alınmış oluyor. REACH'in kelime anlamı Registration / Kayıt, Evaluation / Değerlendirilme, Authorization / İzin ve Restriction of CHemicals / Kısıtlanması anlamına gelmektedir. REACH tüzüğü Avrupa Birliği parlemontosu tarafından 18 Aralık 2006 tarihinde kabul edilmiş ve 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Devamı 

 

Kozmetik ürünü olarak sınıflandırılan biyosidal ürün yönetmeliği kapsamındaki ürünler hakkında Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılan Duyuru

Kozmetik ürünü olarak piyasaya sürülen fakat biyosidal ürün yönetn eliği kapsamında da bulunan ürünleriniz var ve kafanızmı karşıyor? Bu durumda sabun, el yıkama sıvısı, el temizleme jeli gibi ürünler “kozmetik ürün” kapsamında olmakla birlikte söz konusu ürünlerin ambalajında, reklamında ve tanıtımında “Antibakteriyel” ibaresi kullanılır ise ......    Devamı

Deterjan ve Temizlik Kimyasalları Üreticileri Dikkat!!..

Kuvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin ilk yılı doldu denetlemeler kapınızda.  

Devamı için Tıklayın 

Bitki Koruma Ürünleri  Tehlike Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği Yayınlandı

25.03.2011 tarihli ve27885 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren " BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK" Zirai ilaç ve bitki koruma ürünleri üreticilerinin ruhsatlarını yenilemek için veya yeni müracaatlarda bulunanların yükümlülükleri ve ilgililerce yapılacak düzenlemeleri kapsamaktadır.

Devamı İçin Tıklayın

Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hk. Tebliğ Yayınlandı

12.02.2011 tarihli ve27844 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU" hakkında tebliğ uyarınca, Maden yağ üreticilerinin "Güvenlik Bilgi Formu" (GBF-MSDS) hazırlaması, uygun etiket düzenlemesi, lisanslı üretim yapması ve TSE/TSEK Belgesi şartı  aranması gibi bir çok konuda yeni düzenlemeler yapması zorunluluğu getirilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 Türkiye ve AB'deki Kimyasal Mevzuatı Güncel Takip Etmek
ve Düzenli Uyum Sağlamak İstermisiniz?  
Tıklayın         
Avrupa Birliği'ne İlk Defa İhracat Yapacak Olan Firmalar

1 Aralık 2008 tarihinden sonra AB pazarına yıllık 1 ton ve üzeri kimyasal madde içeren ürün ihraç eden firmalar gecikmiş ön-kayıt hakkından yararlandılar.

Geç kayıt yapmak isteyen ihracatçı ve üretici firmalar ürünlerinizi gözden geçirmeniz...

Devamı...
Kozmetik Ürünler ile ilgili
AB Yönetmeliği
11 Temmuz 2013 tarihinden itibaren, Avrupa Birliğinde piyasaya sürülen Kozmetik Ürünlere iliskin (EC) No 1223/20092 sayılı AB Yönetmeliği'ne uygun olması gerekmektedir. Ancak, yeni Yönetmeliğin gereksinimlerinden bazıları, asağıda açıklandığı gibi, daha erken uygulanmaya başlayacaktır.
Detay...
Güvenlik Bilgi Formları (MSDS)
Hazırlama ve Yönetimi
Güvenlik Bilgi Formları (GBF) (MSDS - Material Safety Data Sheet) kimyasal madde ve müstahzarları (karışımları) üreten, ithal eden firmaların ve alt kullanıcılarının kimyasal ürünü güvenle kullanmak için yeterli bilgiye sahip olmasını sağlamak amacı ile hazırlanmaktadır.
 
Detay...
Envanterin Kontrolü
ve Kaydı

Tehlikeli Kimyasalların Envanterinin Kontrolü ve Kayıt altına alınması ile ilgili yönetmelik gereği ithal edilen ve/veya Türkiye'de üretilen tehlikeli olarak sınıflandırılmış kimyasal maddelerin Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde açılan Envanterde kayıt altına alınması gerekmektedir. Nasıl mı?

Detay...
Eğitimlerimizi Kaçırmayın
Yabancı Kalmayın

Doruk Sistem Kimyasal Güvenlik Yönetimleri konusunda gerek Avrupa Birliği gerekse yerel yönetmeliklerle ilgili detaylı eğitimler düzenlemektedir. Profesyonellerin gelişimine destek sağlamak amacı ile düzenlediğimiz diğer eğitimleri inceliyiniz.

Detay...
Biyosidal Ürünler
Türk Mevzuatının Avrupa Birliği yönetmeliklerine uyumlaştırılması ve daha etkin bir biyosidal ürün denetimini sağlamayı amaçlayan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği hakkında detaylı bilgi ve hizmet alın.
Detay...
AB'ye Eşya satan üreticiler
REACH'e Uyumlumusunuz ?
 

.
Eşya tedarikçileri, REACH Tüzüğü kapsamında yükümlülüklerini saptamak için 3 temel soruyu yanıtlamalıdır. 
 

Devamı...

REACH uyumluluk çalışmaları, tek temsilcilik hizmetleri ve SVHC testlerini
The REACH CENTRE ile birlikte yapmaya başladık.

The REACH Centre Limited,Lancaster Universitisine bağlı lider bir kurumdur. The REACH CENTRE REACH ve ilgili konularla ilgili tecrübelerini Doruk Sistem ile paylaşmaya başladı. Avrupa'da artık gözünüz arkada kalmayacak.

Detay...
 
 Türkiye ve AB'deki Kimyasal Mevzuatı Güncel Takip Etmek
ve Düzenli Uyum Sağlamak İstermisiniz?  
  
Tıklayın         
 
Güvenlik Bilgi Formları Hazırlatırken
Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Güvenlik Bilgi Formları (GBF) (MSDS - Material Safety Data Sheet) kimyasal madde ve müstahzarları (karışımları) üreten, ithal eden firmaların ve alt kullanıcılarının kimyasal ürünü güvenle kullanmak için yeterli bilgiye sahip olmasını sağlamak amacı ile hazırlanmaktadır.
Detay...
Yüksek Önem Arz Eden Maddeler
SVHC Listesi

Tehlikeli Kimyasalların Envanterinin Kontrolü ve Kayıt altına alınması ile ilgili yönetmelik gereği ithal edilen ve/veya Türkiye'de üretilen tehlikeli olarak sınıflandırılmış kimyasal maddelerin Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde açılan Envanterde kayıt altına alınması gerekmektedir. Nasıl mı?

Detay...

Büyük Endüstriyel Kazalar Yönetmeliği (SEVESO II)

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 18 Ağustos 2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
Detay...

Oeko-Tex® 100 Standardı

Oeko-Tex® 100 Standardı tekstil ürünler ile ilgili tüm işleme aşamalarındaki hammaddelere, ara- ve son ürünlere yönelik dünya çapında standart bir test ve sertifikalandırma sistemidir.
Detay...

Merhaba Dünya !!  ...  Merhaba Kimyasal Hayat !! ...    >>>>

 
 Türkiye ve AB'deki Kimyasal Mevzuatı Güncel Takip Etmek
ve Düzenli Uyum Sağlamak İstermisiniz?  
 
Tıklayın