Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

REACH Uyum
 

REACH Uyum Çalışmaları

REACH Tüzüğü Madde 3.3'te eşya şöyle tanımlanır:

Üretimi sırasında işlevini kimyasal bileşiminden daha fazla belirleyen özel bir şekil, yüzey ya da tasarım verilmiş bir cisim.

Evlerimizde kullandığımız pek çok eşya vardır; mobilya, giysi, araç, alet, kitap, oyuncak ve elektronik aletler gibi. Bir eşya, tahta bir sandalye gibi basit ya da bir bilgisayar gibi karmaşık bir yapıda olabilir. AB pazarına gönderdiğiniz ürünün eşya statüsünde olup olmadığından emin değilseniz aşağıdaki akış yararlanabilirsiniz.

(Ürününüzün eşya olup olmadığına karar vermeye yardımcı olacak bu diyagramı incelemek için şekle tıklayın.)

Image

 

 

YÜKÜMLÜLÜKLER

Eşya tedarikçileri, REACH Tüzüğü kapsamında yükümlülüklerini saptamak için 3 temel soruyu yanıtlamalıdır.

 

1- ) Eşyamızdan tasarlanan bir salınım var mı?

Tasarlanan salınım varsa ve eşyanın içine bu amaçla eklenmiş madde miktarı ihracatçı başına 1 ton/yıldan fazla ise
(Eşyanın içine eklenen bir müstahzar ise 1 ton/yılı aşan her bir hammaddesi için)

maddenin Avrupa Kimyasallar Ajansı'na (AKA) kaydı gereklidir.

(Bu durumda Ön-kayıt / Kayıt / CLP Bildirimi gibi yükümlülükleriniz hakkında bilgi edininiz.)

Tasarlanmış salınımınız yoksa aşağıdaki soruları incelemeye devam ediniz.

2-) Eşyamız SVHC madde içeriyor mu?

Kimi kimyasalların kansere neden olabilen (kanserojen), genetik değişime yol açabilen (mutajen), canlıların üremelerinde zehir etkili (reprotoksik), çevrede uzun sürede parçalanmayan (kalıcı kirletici), hayvanların dokularında birikim yapan (biyobirikimli) zararlı etkileri bulunmaktadır. Bunlar ‘yüksek önem arz eden’ (SVHC) maddelerdir. Bu kategori, canlılarda ‘endokrinal sistemi parçalayıcılar’ gibi eşdeğer risk gösteren kimyasalları da kapsamaktadır. REACH' in amaçlarından biri de,izin prosedürü yoluyla bu tür kimyasalları denetim altında tutmak ve bunların daha güvenilir maddelerle değiştirilmesi için endüstriyi özendirmektir. 

Bu tür maddelerin eşyalar içinde kullanımı da kontrol edilmeye çalışılmaktadır. AKA, bu tür kimyasalları bir Aday Liste halinde yayımlamakta ve bu listeyi en azından iki yılda bir güncellemeyi amaçlamaktadır. Bu listedeki maddeler daha sonra izin prosedüründeki adımlardan geçerek, REACH Tüzüğü Ek XIV'e girecek ve İzne Tabi Maddeler arasında yer alacaktır.

AB pazarına eşya tedarik eden firmalar, kendi tedarikçilerini de sorgulayarak (ürünlerin ambalajları da dahil olmak üzere) Aday Listede yer alan bu maddeleri kullanıp kullanmadıklarını saptamak durumundadırlar. Bu tür iletişimleriniz için kullanabileceğiniz İngilizce ve Türkçe mektup örnekleri için bizi arayınız

Aday Listede yer alan bir maddeyi ürettikleri eşyaların içinde % 0.1'den fazla kullanan sanayiciler;

Müşterilerini bilgilendirmekle yükümlüdür. (REACH Madde 33 uyarınca)
Bu sanayiciler söz konusu SVHC maddeyi 1 ton/yıldan fazla kullanıyorlarsa,
Ayrıca Ajansa SVHC bildirimi yapmakla yükümlüdür.

SVHC maddenin eşya içindeki oranının hesaplanmasına ilişkin örnekler için uzmanımıza danışabilirsiniz. Karmaşık eşyalarda SVHC hesabına ilişkin Almanya, Fransa gibi bazı ülkelerce yapılan itirazlar doğrultusunda son güncellemeleri de uzmanımızla takip etmeniz mümkü.

Eğer şu an aday listede yer alan bir maddeyi üretiminizde kullanmıyorsanız bile bu listenin güncelleneceğini ve takip edilmesi gerektiğini unutmayınız. Bu takip işleminde bir adım öne geçmek için SVHC maddelerle ilgili olarak bazı sivil toplum kuruluşlarının yayımladığı listeleri kontrol etmekte fayda vardır. Bu listelerin resmi bir niteliği olmamakla birlikte, içindeki maddelerin ileride AKA'nın aday listesinde yer alma olasılığı yüksektir. Bu konu ile ilgili danışmanlık hizametlerimizden faydalanmanızı öneririz.

3- ) Kısıtlamalar Listesinde yer alıyor muyuz?

Başka türlü yeterince kontrol edilemeyen AB çapındaki risklerin yönetimi için bazı tehlikeli maddelerin üretiminin, piyasaya sürülmesinin ya da kullanılmasının bazı koşullara tabi olacağı ya da yasaklanacağı bir prosedür getirilmiştir. Kısıtlamalar, sadece madde adını değil, kullanım alanını (koşulunu) da baz alan bir liste olarak yayımlanır. Kısıtlama, bir maddenin, bir eşya içindeki kullanımına da yönelik olabileceği için AB pazarına yönelik çalışan eşya tedarikçileri tarafından takip edilmelidir.

REACH Tüzüğü, AB'de daha önceden uygulanan kısıtlamaları da devralır. 

 

 

Daha fazla bilgi için lütfen arayın.