Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

SIAM - CHEMETER
 

Uygulama sektörleri

  • Kimyasal Madde İçeren Tüm Karışımlar
  • Kimyasal Hammaddeler
  • Petrol Türevi Tüm Ürünler
  • Yapıştırıcılar
  • Otomotiv
  • Biyositler, pestisitler, bitki koruma ürünleri
  • Deterjanlar, Temizleyici maddeler
  • Kaplamalar
  • Renklendiriciler ve pigmentler
  • Boya, Vernik, Mürekkep
  • İnşaat sektörü için kimyasal ürünler
  • Tekstil ve deri sanayi
  • Laboratuvarlar
  • Reçineler
  • Kauçuk
Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Hazırlama Programı - CHEMETER

 

Chemeter, Güvenlik Bilgi Formları hazırlama programı.

Güvenlik bilgi formları (GBF), Etiketler ve Taşıma Belgelerinizi otomatik olarak oluşturabileceğiniz SON NESİL ÖNCÜ YAZILIM.

 • Güvenlik bilgi formları
 • Etiketler
 • Taşıma belgeleri
 • Ar-Ge simülatörü
 • Güncellenmiş Son Yönetmeliklere Uygun

CHEMETER ile Zaman ve Maliyet Tasarrufu Sağlarsınız

Chemeter, organizasyonunuz için endüstriyel kimyasal ürünlerin tehlikeli maddelerinin tüm güvenlik bilgilerini ve risklerini sağlayan, yürürlükteki Türk ve AB yönetmeliklerine (CLP ve REACH) uymanıza yardımcı olacak gerekli bir yazılım aracıdır.

Chemeter ile gereksiz maliyetlerden kaçınarak, profesyonel bir şekilde tüm gerekli yasal belgeleri hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

Güvenlik bilgi formları
Yönetmeliklere Kolayca Uyum Sağlayın.

Chemeter, (AB) No. 1907/2006 yönetmeliği değiştirilmiş Ek II'si (REACH, güvenlik bilgi formlarının hazırlanması için rehber) uyarınca bir otomatik hesaplama yoluyla elde edilen ve ilgili sektörün özel yönetmeliklerine uyarlanmış güvenlik bilgi formları üretir.

Chemeter Türk eski ve yeni GBF, SAE ve yeni SEA yönetmelikleri ile tamamen uyumludur.

Güvenlik bilgi formlarının (MSDS), gereksiz yaptırımlardan kaçınarak, yürürlükteki yönetmeliklere yeterli ve hızlı bir şekilde uymak için doğru şekilde üretilmesi mutlak bir zorunluluk haline gelmiştir.

Chemeter yazılımının kullanıldığı sektörler ile ilgili ulusal ve uluslararası yönetmelikler sürekli güncellenmektedir ve böylece pazarın talebi ile sürekli güncellenen ve gelişen Siam'ın canlı BT çözümünü sürdürme hedefi ile uyumlu olmaktadır.

Chemeter aşağıdaki standartlara uygundur:

 • Yeni ve eski Türk GBF, SAE ve Yeni SEA yönetmelikleri,
 • REACH Yönetmeliği (AB) No. 1907/2006,
 • Yönetmelik (AB) No. 453/2010 (Yeni MSDS biçimi)
 • Yönetmelik (AB) No. 790/2009 (CLP Yönetmeliği modifikasyonu),
 • Yönetmelik (AB) No. 1272/2008 (CLP Yönetmeliği, Avrupa'daki GHS'nin transpozisyonu),
 • ADR, RID, IMDG ve IATA
 • Madde ve karışımların kısıtlamaları hakkında REACH Yönetmeliği Ek XVII,
 • Deterjanlar Yönetmeliği (AB) No. 648/2004,
 • Tehlike atıklar hakkında Direktif 2008/98/CE,
 • Uçucu organik bileşikler hakkında direktifler, hem Direktif 2004/42/AB hem de 1999/13/AB,
 • 98/8/AB (Biyosidler),
 • Vb.

Güvenlik bilgi formları oluşturma:

Bu basit adımları kullanarak sadece birkaç dakika içinde birden fazla dilde güvenlik bilgi formları oluşturabilirsiniz:

 • Formül girişi.
 • Ticari özelliklerin seçimi
 • Chemeter tarafından otomatik olarak özelliklerin hesaplanması
 • Seçilen dilde MSDS üretimi

Etiket tasarımcısı
Yenilikçi REACH/CLP etiket tasarım aracı


Chemeter entegre etiket tasarımcısı ile bir kaç dakika içinde şirketinizin halkla ilişkiler politikasına uymayı sürdüren şekilde ve benzersiz ve olağanüstü tasarımlı REACH/CLP Yönetmeliğine ve aynı zamanda kurumsal imajınıza uyum sağlayan uygun boyut ve düzen ile ürün hakkında bilgi edinebilirsiniz.


Kimyasal ürünlerin işlenmesi ve kullanılmasının doğasında bulunan tehlikelerin doğru şekilde belirtilmesi uygun bir pazarlama için gereklidir. Böylece, yönetmelik ile uyumlu ve çekici bir tasarımı olan etiketleme ile ürün diğer şirketler açısından bir katma değere ve rekabet avantajına sahip olacaktır.

 

 

Sisteminiz ile entegrasyon
Yönetim sisteminizde Chemeter gücünden yararlanın

 
Chemeter, sisteminizdeki tüm bilgilerin tekrar girilmesinden kaçınılarak diğer kaynaklardan veri aktarımı olanağı sunuyor. Bu, üretim sistemi ile tam entegrasyon sağlayan yararlı bir işlevdir.
Üretim sürecinde güvenlik bilgi formları, etiketler ve irsaliyeler oluşturulması otomatik ve şeffaf bir şekilde tamamen Chemeter tarafından entegre edilmiştir. Chemeter sistem arasında her iki yönde bilgi (formüller, özellikler, vb.) aktarmak hızlı ve güvenilirdir.

Web Hizmetleri ve XML: En güvenilir teknolojiyi kullanın

Chemeter güçlü ve güvenilir bir entegrasyon sağlamak için son teknolojiyi sağlar. Bu, iletişim ve yapısal bilgi aktarımı standartlarını kullanan tüm sistemlere adapte edilir.

Müşterilerimizin Chemeter ile entegre edilmiş birçok farklı yönetim sistemleri vardır. Bunlar en iyi bilinenlerdir:

 • Microsoft Dynamics Nav (Navision)
 • ECM GT Química
 • Oracle
 • JD Edwards
 • SAGE
 • Logic Class
 • Expertis
 • SAP
 • Selenne
 • AS/400
 • Primavera
 • PHC

Chemeter herhangi bir yönetim sistemi ile entegre edilebilir.

Ar-Ge Simülatörü
Özelliklerin tahmin edilmesi: maliyet tasarrufları

Chemeter simülatörü aracılığıyla, herhangi bir tür testi yapmadan önce özelliklerini doğrulama amaçlı formüller için prototip oluşturabiliriz, böylece diğer görevleri önceliklendirmek suretiyle insan kaynakları açısından tasarruf sağlayabiliriz.

Chemeter Ar-Ge simülatörü şu anda kimya mühendisliği alanında kullanılan tahmin modellerine dayanmaktadır. Salamanca Üniversitesi DIQMAG araştırma grubunun tavsiyesine uyarak, bu simülatörün teorik sonuçlarının, laboratuvarda gereksiz zaman kayıplarından kaçınarak bir çok yararlı bir araç elde edilmesiyle, ampirik olarak doğrulanabileceği sonucuna varılmıştır.

Chemeter simülatörü aracılığıyla, herhangi bir tür testi yapmadan önce özelliklerini doğrulama amaçlı formüller için prototip oluşturabiliriz, böylece diğer görevleri önceliklendirmek suretiyle insan kaynakları açısından tasarruf sağlayabiliriz.

Simülatörün bir diğer önemli işlevi, tutuşma sıcaklığı, otomatik tutuşma sıcaklığı, kaynama sıcaklığı, buhar basıncı, yoğunluk, dinamik viskozite ve kinematik viskozite gibi faktörleri akılda tutarak, farklı sıcaklıklara göre, karışımların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yaklaşık değerlerini belirlemektir.

Simülatör, ağırlık, yoğunluk, ortalama molekül ağırlığı ve ortalama karbon sayısı ile yüzde gibi gibi uçucu organik bileşikler üzerinde Avrupa mevzuatının gerektirdiği parametreleri belirler.

Öte yandan, Chemeter simülatörü kullanılarak, Yönetmelik (AB) No. 1907/2006 (REACH) uyarınca tehlike sembolleri, piktogramlar, R İfadeleri, S İfadeleri ve P İfadeleri gibi karışımın tehlikeli niteliği açısından sınıflandırılmasını elde edeceğiz.

Maddeler Sürekli Güncel İçin Veri Kütüphanesi

Chemeter, hem Otomatik Sınıflandırılmış maddelerin (REACH dosyası tescili veya tedarikçi tarafından getirilen sınıflandırma) hem de Yönetmelik (AB) No. 1272/2008 (CLP), Ek VI ve son ATP güncellemelerinde dâhil olanlar ile oluşan kimyasal maddelerin yenilikçi ve kapsamlı bir veritabanı tarafından beslenir. Bu ana veritabanı ayrıca, ABD (OSHA ve ACGIH) ve mesleki maruz kalma sınırları (OEL) akılda tutularak, maddelerin ekotoksikolojik ve toksikolojik özelliklerine ve sıcaklığa bağlı fiziksel ve kimyasal özelliklerini içerir.

Bu veri tabanı kullanarak şunlardan kaçınmış olursunuz:

 • Madde adlarının çevrilmesi.
 • Manuel olarak büyük miktarda özelliklerin girilmesi.
 • Veri tutarsızlığı açısından belgelerin kontrol edilmesi.

Çoklu Dillerde Doküman Hazırlama 

Chemeter sayesinde birçok dilde güvenlik bilgi formları, etiketleri ve hatta irsaliyeler oluşturabilirsiniz. Çeviri, herhangi bir metni manuel olarak eklemek zorunda kalmadan otomatik olarak yapılır. Sonuç, alanların çevrilmemiş ve değiştirilmemiş kısımlarından kaçınarak ve böylece zaman ve para tasarrufu sağlayarak, Avrupa Birliği dillerinde ve Çince, Türkçe, Rusça vb. Avrupa Birliği Dışı dillerde eksiksiz dokümantasyon sağlamaktır.

Mevzuat

Chemeter yazılımının kullanıldığı sektörler ile ilgili ulusal ve uluslararası yönetmelikler sürekli güncellenmektedir ve böylece pazarın talebi ile sürekli güncellenen ve gelişen Siam'ın canlı BT çözümünü sürdürme hedefi ile uyumlu olmaktadır.

 

Chemeter aşağıdaki standartlara uygundur:

 • Eski ve Yeni ilgili Tüm Türk Mevzuatı
 • REACH Yönetmeliği (AB) No. 1907/2006
 • Yönetmelik (AB) No. 453/2010 (Yeni MSDS biçimi)
 • Yönetmelik (AB) No. 790/2009 (CLP Yönetmeliği modifikasyonu)
 • Yönetmelik (AB) No. 1272/2008 (CLP Yönetmeliği, Avrupa'daki GHS'nin transpozisyonu)
 • ADR, RID, IMDG ve IATA
 • Madde ve karışımların kısıtlamaları hakkında REACH
 • Yönetmeliği Ek XVII
 • Deterjanlar Yönetmeliği (AB) No. 648/2004
 • Tehlike atıklar hakkında Direktif 2008/98/CE
 • Uçucu organik bileşikler hakkında direktifler, hem Direktif 2004/42/AB hem de 1999/13/AB
 • 98/8/AB (biyosidler)
 • Vb.

Son teknoloji

Chemeter stabil teknolojik olarak son teknoloji platformda geliştirilmiştir. Bu, herhangi bir bilgisayar sistemi ile tamamen entegre optimal, hızlı, güçlü, esnek performans sağlar.

Şirketinizdeki ERP ve diğer sistemler ile entegrasyon

Microsoft Development son teknolojileri:

 • .Net Framework 4 ve SQL Server
 • Her an güncel bilgileri sağlayan ve çok noktadan eşzamanlı kullanıcılara izin veren bir veritabanı sunucusunda merkezi ve birleşik veri.
 • Kolay erişilebilir ve gerçek zamanlı bilgiler
 • Çekici, özelleştirilebilir tasarım görünümü Office 2010
 • Kolay kurulum ve yapılandırma

Teknik Destek

Teknisyenlerimiz sürekli olarak en iyi hizmeti ve desteği sunmak için çalışmaktadır Chemeter çalışan personeli olmadan hiçbir şey olamazdı; kişiselleştirilmiş hizmet telefon ve/veya e-posta üzerinden ve hatta teknisyenlerimizin (izin alarak) en uygun şekilde olası olayları çözmek için bilgisayarınızı görüntülemesini ve kontrol etmesini sağlayacağı şekilde uzak bağlantı ile sağlanır.


Destek hizmetlerinin yanı sıra, her zaman kişiselleştirilmiş teknik danışmanlık ve olası REACH uygulamaları hakkında yönetmelikler, gözetim ve danışmanlık hizmetleri hakkında kapsamlı tavsiyelerimize güvenebilirsiniz.

Detaylı Bilgi ve Demo için irtibata geçiniz.