Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

Risk Yönetimi
 

RİSK YÖNETİMİ


Müşterilerimiz her gün birçok risk ile karşı karşıyadır. Faaliyet gösterdikleri alanlardaki tehlikeli süreçlerden, olağan üstü şartlardaki yerleşim yerlerine kadar risk, işlerinin doğal bir parçasıdır. Doğal olarak bu riskler yok edilemez olsa da bizler, işletmelerini çalışmalarını korumak ve kurumlarına değer katmak için ilgili risk yönetim sistemlerini onlar için kurabiliriz.

Risk yönetim sistemleri; operasyonel, insan ve doğal kaynaklı oluşabilecek bir dizi riski tanımlamak, ölçmek ve yönetmek için farklı disiplinlerin ve araçların oluşturulmasını sağlar.

Bu sistemler işletmelere, sahip oldukları varlıklarını, imajını ve hedeflerini korumak ve operasyonel verimliliği geliştirmek için bilinçli karar verme, planlama ve kaynak tahsisini destekleyen bir genel çerçeve sunmaktadır.

Doruk Sistem önde gelen şirketlerin ve bu şirketlere bağlı tesislerin genel risklerini optimize etmek, doğal, insan unsuru ve operasyonel risklere maruziyetlerini değerlendirmek için gelişmiş teknolojileri kullanmaktadır.

Risk yönetiminde Doruk Sistem yaklaşımı, kimya sanayinin birçok farklı alanındaki müşterilerine yönelik on yıla yakın sürdürdüğü hizmetler neticesinde elde ettiği deneyimleri ve uluslararası ortaklarının onlarca yıllık küresel deneyimlerinin birleşimi bir araya getirilerek geliştirilmiştir.

Biz, müşterilerimiz için özel geliştirdiğimiz pratik, rasyonel ve bütüncül risk yönetim sistemleri ve çözümleri sunmak adına mühendislik tabanlı ve sahada kanıtlanmış uluslararası yöntemleri kullanırız.

Doruk Sistem, kantitatif ve olasılık bazlı risk modellemelerinden ilgili programların kullanımına, kalitatif tehlike değerlendirmelerinden güvenlik açığı analizlerine kadar tüm risk yönetim sistemleri ve kurulumu ve yönetiminde yanınızdadır

- Patlama Ve Blast Analizi
- Tesis Konumlandırma
- Tehlike Analizleri (HAZID,HAZOP, LOPA,)
- Doğal Tehlikeler Risk Yönetimi
- Risk Değerlendirme (PRA,QRA,FMEA,)
- Güvenlik Ve Güvenlik Açığı Değerlendirmesi