Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

REACH Muafiyetler
 

 REACH Tüzüğü'nden Muaf olanlar 
 
REACH Tüzüğü’ne göre aşağıdaki gruplarda yer alan maddeler, tüzük kapsamı dışındadır;

- Radyoaktif maddeler (96/26/Euratom) 
- Gümrük Kontrolü Altında Olan Maddeler
- İzole Edilmemiş Ara Ürünler
- Tehlikeli Madde Taşımacılığı
- Atıklar (2006/12/EC)
- Üye Ülkelerin Savunma İçin Getirdiği İstisnalar
 
Aşağıdaki maddeler REACH Tüzüğü kapsamında kayıt edilmiş sayılmaktadır;
- 91/414/EEC Bitki Koruma Ürünleri 
- 98/8/EC Biyosidal Ürünler (sadece aktif maddeler !)
- 67/548/EEC’ye göre Bildirim’de bulunulmuş olanlar (sadece bildirim yapan için geçerli !)
 
Kayıt ve Değerlendirmeden Muaf Olan Maddeler  
- REACH Tüzüğü Ek IV Ek V kapsamında yer alan maddeler 
- Polimerler (Monomerler kapsam dışı değildir)
- Kendine ait Kuralları Olan Maddeler (Art.2)            
- Avrupa Birliği'nden ithal edilmiş (kayıtlı) ve yeniden Avrupa Birliği’ne İhraç Edilen Maddeler
- İthal edilen maddenin aynı madde olması
- Art. 31 ve 32’yegöre gerekli bilgi verilmiş olması (Güvenlik Bilgi Formu)
- Geri Kazanılmış Kayıtlı Maddeler
- Geri Kazanım sonunda elde edilen madde Başlık II’de kayıt ettirilen madde ile aynıysa
- Art. 31 ve 32’de istenen bilgiler geri kazanım kuruluşunda mevcut ise (GBF veya bilgilendirme)