Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

Zararlılık İşaretleri
 

 ZARARLILIK İŞARETLERİ
 Fiziksel Zararlılıklar
 1.1 İŞARET: PATLAYAN BOMBA
 

Zararlılık işareti (1)

Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)  

GHS01   

 

Ek-1 Başlık 2.1

Kararsız patlayıcılar

Ek-1 Başlık 2.1.2.2  Patlayıcılar Kısım  1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Ek-1 Başlık   2.8

Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve karışımlar, Tipler A, B

Ek-1 Başlık  2.15

Organik peroksitler, Tipler A, B

 
  1.2 İŞARET: ALEV
 

Zararlılık işareti (1)

Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)  

GHS02

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-1 Başlık  2.2

Alevlenir gazlar, zararlılık kategorisi 1

Ek-1 Başlık  2.3

Alevlenir  aerosoller, zararlılık kategorileri 1, 2

Ek-1 Başlık  2.6

Alevlenir  sıvılar, zararlılık kategorileri 1, 2, 3

Ek-1 Başlık 2.7

Alevlenir  katılar, zararlılık kategorileri 1, 2

Ek-1 Başlık  2.8

Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve karışımlar, Tipler B, C, D, E, F

Ek-1 Başlık 2.9

Piroforik sıvılar, zararlılık kategorisi 1

Ek-1 Başlık  2.10

Piroforik katılar,  zararlılık kategorisi 1

Ek-1 Başlık 2.11

Kendiliğinden ısınan maddeler ve karışımlar, zararlılık kategorileri 1, 2

Ek-1 Başlık 2.12

Su ile temas ettiğinde alevlenir gaz çıkaran maddeler ve karışımlar, zararlılık kategorileri 1, 2, 3

Ek-1 Başlık 2.15

Organik peroksitler, Tipler B, C, D, E, F

 
 1.3 İŞARET: DAİRE ÜZERİNDE ALEV
 

Zararlılık işareti (1)

Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

GHS03  

     

Ek-1 Başlık 2.4

Oksitleyici gazlar, zararlılık kategorisi 1

Ek-1 Başlık 2.13

Oksitleyici sıvılar, zararlılık kategorileri 1, 2, 3

Ek-1 Başlık 2.14

Oksitleyici katılar, zararlılık kategorileri 1, 2, 3

 
  1.4 İŞARET: GAZ SİLİNDİRİ
 

Zararlılık işareti (1)

Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

GHS04

Ek-1 Başlık 2.5

Basınç altındaki gazlar:

Sıkıştırılmış gazlar;

Sıvılaştırılmış gazlar;

Soğutulmuş sıvılaştırılmış gazlar;

Çözünmüş gazlar

 
 1.5 İŞARET: AŞINMA
 

Zararlılık işareti (1)

Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

GHS05

 

 

 

 

Ek-1 Başlık 2.16

Metaller için aşındırıcı, zararlılık kategorisi 1

 

Zararlılık işareti (1)

Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

GHS05

 

 

 

 

Ek-1 Başlık 2.16

Metaller için aşındırıcı, zararlılık kategorisi 1

 
 1.6 ZARARLILIK İŞARETİ GEREKMEYEN ZARARLILIK SINIFLARI VE ZARARLILIK KATEGORİLERİ:
 

Ek-1 Başlık 2.1 : Kısım 1.5’in Patlayıcıları

Ek-1 Başlık 2.1 : Kısım 1.6’nın Patlayıcıları

Ek-1 Başlık 2.2 : Alevlenir gazlar, zararlılık kategorisi 2

Ek-1 Başlık 2.8 : Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve karışımlar, Tip G

Ek-1 Başlık 2.15 : Organik Peroksitler, Tip G

 
 2.1. İŞARET: KURU KAFA VE ÇAPRAZ KEMİKLER
 

Zararlılık işareti (1)

Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

GHS06

Ek-1 Başlık 3.1

Akut toksisite (ağız yolu, cilt yolu, soluma yolu), zararlılık kategorileri 1, 2, 3

 
 2.2. İŞARET: AŞINMA
 

Zararlılık işareti (1)

Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

GHS05 

    

Ek-1 Başlık 3.2

Cilt aşınması, zararlılık kategorileri 1A, 1B, 1C

Ek-1 Başlık 3.3

Ciddi göz hasarı, zararlılık kategorisi 1

 
 2.3. İŞARET: ÜNLEM İŞARETİ
 

Zararlılık işareti (1)

Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

GHS07

Ek-1 Başlık 3.1

Akut toksisite (ağız yolu, cilt yolu, soluma yolu), zararlılık kategorisi 4

Ek-1 Başlık 3.2

Cilt tahrişi, zararlılık kategorisi 2

Ek-1 Başlık 3.3

Göz tahrişi, zararlılık kategorisi 2

Ek-1 Başlık 3.4

Cilt  hassaslaştırıcılığı , zararlılık kategorisi 1, 1A, 1B

Ek-1 Başlık 3.8

Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma, zararlılık kategorisi 3

Solunum yolu tahrişi

Narkotik etkiler

 
 2.4. İŞARET: SAĞLIK ZARARLILIĞI  
 

Zararlılık işareti (1)

Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

GHS08

 

     

 

 

 

 

Ek-1 Başlık 3.4

Solunum  hassaslaştırıcılığı, zararlılık kategorisi 1, 1A, 1B

Ek-1 Başlık 3.5

Eşey hücre mutajenitesi, zararlılık kategorileri 1A, 1B, 2

Ek-1 Başlık 3.6

Kanserojenite, zararlılık kategorileri 1A, 1B, 2

Ek-1 Başlık 3.7

Üreme sistemi toksisitesi, zararlılık kategorileri 1A, 1B, 2

Ek-1 Başlık 3.8

Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma, zararlılık kategorileri 1, 2

Ek-1 Başlık 3.9

Özel Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma, zararlılık kategorileri 1, 2

Ek-1 Başlık 3.10

Aspirasyon zararı, zararlılık kategorisi 1

 
 2.5. ZARARLILIK İŞARETİ GEREKMEYEN SAĞLIK ZARARLILIK KATEGORİLERİ:
 

Ek-1 Başlık 3.7: Üreme sistemi toksisitesi, anne sütü üzerine veya anne sütü ile etkiler, ilave zararlılık kategorisi

 
 3.1. İŞARET: ÇEVRE
 

Zararlılık işareti (1)

Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

GHS09

 

 

 

Ek-1 Başlık  4.1

Sucul çevreye zararlı

Akut zararlılık kategorisi 1

Uzun süreli zararlılık kategorisi 1, 2

 
 Aşağıdaki çevresel zararlılık sınıfları ve zararlılık kategorileri için bir zararlılık işareti gerekmemektedir:
  Ek-1 Başlık 4.1: Sucul çevreye zararlı – Uzun süreli zararlılık kategorileri 3, 4
 
 4.1. İŞARET: ÜNLEM İŞARETİ  
 

Zararlılık işareti (1)

Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

GHS07

Ek-1 Başlık 5.1

Ozon tabakasına zararlı, zararlılık kategorisi 1