Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

Sınıflandırma Kodları
 

 

 

 
SINIFLANDIRMA KODLARI

Zararlılık Sınıfı

Zararlılık Sınıf Kodu ve Kategori Kodu

Patlayıcı

Kar.Pat. (Kararsız patlayıcı)

Pat.1.1

Pat.1.2

Pat.1.3

Pat.1.4

Pat.1.5

Pat.1.6

Alevlenir gaz

Alev.Gaz 1

Alev.Gaz 2

Alevlenir aerosol

Alev.Aerosol 1

Alev.Aerosol 2

Oksitleyici gaz

Oksit. Gaz 1

Basınç altındaki gazlar

Basınç Gaz (*)

Alevlenir sıvı

Alev.Sıvı 1

Alev.Sıvı 2

Alev.Sıvı 3

Alevlenir katı

Alev. Katı 1

Alev. Katı 2

Kendiliğinden tepkimeye giren madde veya karışım

Kend.Tep.Grn. A

Kend.Tep.Grn. B

Kend.Tep.Grn. CD

Kend.Tep.Grn. EF

Kend.Tep.Grn. G

Piroforik sıvı

Piro. Sıvı. 1

Piroforik katı

Piro. Katı 1

Kendiliğinden ısınan madde veya karışım

Kend.Isınan 1

Kend.Isınan 2

Suyla teması halinde alevlenir gaz çıkaran madde veya karışım

Su-tepk. 1

Su-tepk. 2

Su-tepk. 3

Oksitleyici sıvı

Oksit. Sıvı 1

Oksit. Sıvı 2

Oksit. Sıvı 3

Oksitleyici katı

Oksit. Katı 1

Oksit. Katı 2

Oksit. Katı 3

 

 

 

Organik peroksit

Org. Peroksit A

Org. Peroksit B

Org. Peroksit CD

Org. Peroksit EF

Org. Peroksit G

Metaller için aşındırıcı madde veya karışım

Met. Aşnd. 1

Akut toksisite

Akut Tok. 1

Akut Tok. 2

Akut Tok. 3

Akut Tok. 4

Cilt aşınması/tahrişi

Cilt Aşnd. 1A

Cilt Aşnd. 1B

Cilt Aşnd. 1C

Cilt Tah. 2

Ciddi göz hasarı/göz tahrişi

Göz Hsr. 1

Göz Tah. 2

Solunum/cilt hassaslaştırma

Solnm. Hassas. 1, 1A, 1B

Cilt Hassas. 1, 1A, 1B

Eşey hücre mutajenitesi

Muta. 1A

Muta. 1B

Muta. 2

Kanserojenite

Kans. 1A

Kans. 1B

Kans. 2

Üreme Sistemi Toksisitesi

Ürm. Sis. Tok. 1A

Ürm. Sis. Tok. 1B

Ürm. Sis.Tok. 2

Emzr.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma

BHOT Tek Mrz.  1

BHOT Tek Mrz.2

BHOT Tek Mrz.3

Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma

BHOT Tekrar.Mrz. 1

BHOT Tekrar.Mrz. 2

Aspirasyon zararı

Asp. Tok.1

Sucul ortam için zararlı

Sucul Akut 1

Sucul Kronik 1

Sucul Kronik 2

Sucul Kronik 3

Sucul Kronik 4

Ozon tabakası için zararlı

Ozon 1

(*) 1.1.3’deki Not U’ya bakınız.