Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

S&E Bildirim Yükümlülüğü
 

 

 

 

Turkish_CLP

 

 

 
 

 

SEA (CLP-TR)
Türk SEA (CLP) Yönetmeliği Uyarınca Bildirim Yükümlülüğü

11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan  SEA yönetmeliği uyarınca Sınıflandırma ve Etiketleme (S&E) Bildirimleri ;

Çevre Bakanlığı Online (http://online.cevre.gov.tr) sistemine girerek (şifre almamış firmalar iletişime geçiniz) Kimyasalların Kayıt Sistemi (KKS) Modülü üzerinden yapılacaktır.

S&E envanterine kayıtlar pazardaki maddelerin (tek başlarına madde olarak veya müstahzar içinde olmaları gözetilmeksizin) kayıtları 1 Haziran 2015 tarihine kadar tamamlanmalıdır.

1 Haziran 2015 sonrası pazara sürülen maddelerin ise pazara sürülmelerinden sonra en geç 1 ay içerisinde envanter kayıtları yapılmalıdır.

Yeni düzenlemeye göre sınıflandırma ve etiketleme bildirimleri karışımlar için ise 1 Haziran 2016 tarihine kadar yapılmalıdır. Bu tarihten önce pazarda bulunan ürünler için 2 yıllık geçiş dönemi geçerli olacaktır.

Türk CLP (SEA) sının farklılaştığı nokta yönetmeliğin 41. maddesidir, bu maddeye göre Türkiye ye ihracat yapan şirketlerin, CBI (Confidential Business Information) yani Gizli Bilgilerinin korunması için kendi ithalatçılarının S&E bildirim zorunluluklarını atanmış bir Türk Tek Temsilci (Yasal Temsilci) aracılığıyla yapabilmeleridir.

Sınıflandırma Ve etiketleme Bildirimi

SEA Yönetmeliğinin Ek-8’in 1, 2, 3 ve 4 numaralı başlıklarında belirtilen maddeler ve zararlı olarak sınıflandırılan ve kendi halinde veya bu Yönetmelikte belirtilen konsantrasyon sınır değerlerinin üzerinde, karışımın zararlı olarak sınıflandırılmasına neden olan ve karışım içinde piyasaya arz edilen yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen maddelerin bildirimde bulunma yükümlülüğü vardır.

Yönetmeliğin 41. Maddesi uyarınca yukarıda belirtilen maddeleri piyasaya arz eden imalatçı veya ithalatçı veya imalatçı veya ithalatçı grupları Çevre Bakanlığı envanterine maddenin dâhil edilmesi için aşağıdaki bilgileri, KKS bildirim sistemi sayfasında yer alan formatta sunar.

Madde için bireysel bildirimde bulunulması halinde piyasaya arz etmekten sorumlu bildirimde bulunanın veya ortak bildirimde bulunulması halinde her bir ithalatçı veya
imalatçının;

 • Adı, adresi, telefon numarası, faks numarası ve e-posta adresi. 
 • Temas kişisi. 
 • Üretim yerinin adresi.
 • Yönetmelik 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde ayrıntıları verilen maddenin kimliği.
 • Yönetmelik 15 inci maddeye uygun olarak maddenin sınıflandırması.
 • Maddenin, bazı zararlılık sınıflarına veya farklılaşmalara göre sınıflandırılamaması durumunda, bu durumun sınıflandırmaya dair veri yokluğundan, verilerin sonuca ulaştırıcı nitelikte olmamasından veya sonuca ulaştırıcı nitelikte olup yetersiz olmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin bilgi.
 • Uygun durumda, 12 nci maddeye göre özel konsantrasyon sınır değerleri veya M- Faktörü (katsayısı) ile birlikte yönetmelik ek-11’in ilgili bölümlerine uygun gerekçeler. 
 • Maddeye ilişkin yönetmelik 19 uncu maddenin birinci fıkrası (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen etiketleme bilgileri ile birlikte maddenin, 27 nci maddeye uygun olarak belirlenmiş ilave zararlılık ifadesi.

Yönetmelik 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen gözden geçirme işlemine uygun olarak maddenin sınıflandırmasının ve etiketlemesinin değiştirilmesine karar verilmiş ise bildirimde bulunan birinci fıkrada yer alan bilgileri güncelleyerek Yetkili Mercie bildirir.

Maddelerin piyasaya arz edilmelerini takip eden bir ay içinde, birinci fıkraya uygun olarak bildirimde bulunulur.

S&E Bildirimleri, KKDIK yönetmeliği için oldukça hayati önem taşıyan uzun süreli bir yolculuğun ilk adımıdır. Henüz taslak halinde bulunan ve 2015 yılı içerisinde yürürlüğe girmesi planlanan KKDIK (Kimyasalların Kaydı İzni değerlendirmesi ve Kısıtlaması) yönetmeliği uyarınca yapılacak kayıt ve aynı maddeyi üreten ve/veya ithal eden firmalarla aynı ortamda yürütülecek MBDF (Madde Bilgi Değişim Forum) çalışmaları açısından son derece önemlidir. Bildirimlerinizin doğru elden yapılması uzun sürede sizlere pazar içerisinde büyük avantaj sağlayacaktır. Yanlış bildirimler ve stratejik planlama yapılmadan atılan adımlar orta ve uzun süreli döngülerde ürününüzün satışa sunulmasını engelleyebilir.

Unutmayın aynı AB-REACH tüzüğünde olduğu gibi ülkemizde de artık "BİLGİ YOKSA PAZAR'DA YOK" devri ülkemizde de başladı.

Doğru bir yol arkadaşı bu dönemde sizlere çok önemli faydalar sağlayacak,yanlış adımlar atmanızı engelleyecek pazarda rekabet avantajı sağlayacak, uluslararası pazarlarda rahat hareket etmenizde etkin rol oynayacaktır.

SEA ile ilgii hizmetlerimiz ;

Doruk Sistem Türkiye ye ihracat yapan şirketlerin TR-CLP (SEA) düzenlemesi zorunluluklarının tanımlanması ve Türk Yetkili Kurumlarına envanter bildirimlerinin yapılması konularında profesyonel destek verir.

Doruk Sistem CLP (SEA) uyumluluk gereksinimlerini tamamlamak isteyen şirketlere tam beyan desteği ile stratejik danışmanlık ve eğitim paketi sunmaktadır.

Türk Kimya Yönetmeliği Hizmetleri;

Doruk Sistem uzmanları, Türk Kimyasallar Yönetmeliği’ne uyum için tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi sürecinde sizlere adım-adım hizmet sunmaktadır.
DorukSistem uyumlama hizmetleri:

 • Tek temsilcilik hizmetleri,
 • Strateji ve danışmanlık hizmetleri,
 • Şirketinizin düzenleyici yükümlülüklerin değerlendirilmesi,
 • Bildirim için veri gerekliliklerinin ve dökumantasyonun hazırlanması (Gerekirse fizikokimyasal, toksikolojik ve maddelerin eko-toksikolojik özelliklerinin belirlenmesi dahil olmak üzere)
 • Gerekmesi durumunda bildirimlerin uygun formatta yapılması,
 • Gerekmesi durumunda Türk Makamları ile irtibata geçilmesi,
 • Türk olmayan operasyonlar adına ‘Türk Temsilcisi’ olarak görev alınması,
 • Düzenleyici kurumsal eğitim
 • KKDIK yönetmeliğine hazırlık ve doğru MBDF yönetimi çalışmaları

Daha ayrıntılı bilgi almak ve/veya Doruk Sistemin tek temsilcilik hizmeti almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz,