Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

MSDS Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Desteği
 

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Desteği

Güvenlik Bilgi Formları (GBF) (MSDS - Material Safety Data Sheet) kimyasal madde ve müstahzarları (karışımları) üreten, ithal eden firmaların ve alt kullanıcılarının kimyasal ürünü güvenle kullanmak için yeterli bilgiye sahip olmasını sağlamak amacı ile hazırlanmaktadır.

Güvenlik Bilgi Formları bilgi aktarımının en temel aracı olarak kabul edilir. 13 Aralık 2014 tarihinde yürürlüğe giren "ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" uyarınca Güvenlik Bilgi Formları hazırlanır ve dağıtılır.

Uzmanlarımız TSE Sertifikalıdır.

Türkiye'de yürürlükte olan yönetmelikler çerçevesinde GBFler akredite kurum tarafından sertifikalandırılmış uzmanlarca hazırlanmak zorundadır. Uzmanlarımız TSE sertifikalı uzmanlardaı ve akredire sertifika sahibidirler.

Ülkemizde yapılan en son düzenlemeler ile Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliği 13 Aralık 2014 tarihinde 29204 No'lu resmi gazetede yayınlanarak SEA yönetmeliğine uyumlaştırılmış ve yürürlüğe girmiştir. Yeni Güvenlik Bilgi Formu yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni yönetmeliğe göre zararlı madde veya karışımlar satan üretici, tedarikçi veya alt dağıtıcılar müşterilerine yeni formda Güvenlik Bilgi Formu sunmak zorundadır. Maddeler için geçiş süreci 01/06/2015 karışımlar için 01/06/2016'dır.  

Değişen şartlarda ve düzenlemelerde GBF ler revize edilecektir.

Hazırlama ile ilgili destek hizmetlerimiz için lütfen arayın.

 

 

CLP ve GBF'de yeni Düzenlemeler
Avrupa Birliğinde yapılan en son düzenlemelerle madde ve müstahzar üreticilerinin, ithalatçılarının ve alt kullanıcılarının hazırladığı güvenlik bilgi formları, CLP tüzüğü uyarınca tüzükte ve düzenlemelerde belirtilen sürelerde sınıflandırılarak tekrar hazırlanacaktır.

CLP tüzüğü, Birleşmiş Milletlerin yayınladığı "Global Harmonised System" uyarınca küresel sisteme uyum sağlanması amacı ile düzenlenmiştir.

Güvenlik Bilgi Formu, madde ya da müsahzarın piyasaya sürüleceği devletlerin resmi dillerinde temin edilecektir.

Tehlike hakkında yeni bir veri veya risk yönetim önlemlerini etkileyecek bir veri elde edildiğinde, bir izin alınması veya reddi ya da bir kısıtlama doğması durumunda Güvenlik Bilgi Formu güncellenmek zorundadır.

Avrupa'ya ürün gönderen üreticilerin dışında Türkiye'de üretim yapan üreticilerin ve ithalat yapan ithalatçıların da Güvenlik Bilgi Formlarını Türkiye'de uygulamada olan yönetmeliklere göre ve Türkçe olarak hazırlamaları şart koşulmuştur.

MSDSMARKET hazırladığı Güvenlik Bilgi Formlarını istenildiği takdirde CLP tüzüğü çerçevesinde REACH UYUMLU olarak da düzenlemeye başlamıştır.

Avrupa Birliği Parlamentosu REACH komisyonunun 20 Mayıs 2010'da yayınladığı 453/2010 nolu düzenlemeleri uyarınca Güvenlik Bilgi Formlarınızı talep edilmesi halinde "her iki sınıflandırmayı da kapsayacak şekilde" hazırlıyoruz. Ayrıntılı bilgi için lütfen
arayın .

GÜVENLİK BİLGİ FORMLARINI (MSDS) DOĞRU ANLAMAK VE DOĞRU ŞEKİLDE HAZIRLAMAK ÇOK ÖNEMLİ BİR SORUMLUKTUR:

Güvenlik bilgi formları kimyasal ürünlerin üretici ve kullanıcsı arasındaki en önemli risk iletişim aracıdır. Bu dokümanlar sayesinde üreticiler, satıcılar müşterilerine ürünle ilgili geniş ve detaylı bilgi ulaştırabilmektedirler.

GBF'ler bir anlamda  ürünlerin kimlik kartlarıdır ve ürün hakkında gerekli tüm bilgiyi özet olarak kullanıcısına aktarmaktadır. Üreticilerin sosyal sorumlulukları olarak da önemli bir görevi olan GBF'lerin, çağımızda her noktada kullanılan kimyasallara karşı daha bilinçli yaklaşım sağlamak, çevre ve insan üzerindeki potansiyel tehlikelerini tanımlamak adına oldukça önemli bir görevi bulunmaktadır.

GBF'ler sizin firmanıza ve ürünlerinize özgü dökümanlardır. İçeriklerindeki hammaddelerin veya direk maddelerin insan ve çevre üzerinde yaratacağı tehlikelere karşı çok iyi analiz edilmiş olması ve son ürüne maruz kalınması durumunda nelerle karşılaşılacağını, nasıl önlemler alınabileceğini göstermesi gerekir. GBF'ler sadece yazılmış olmak için hazırlanmamalıdır. Gerçek anlamda ürünle ilgili maruziyet senaryoları geliştirilmeli ve uzmanlar tarafından doğru şekilde yorumlanarak kullanıcıya ulaştırılmalıdır.

Doruk Sistem olarak geliştirdiğimiz "GBF DANIŞMANLIK MODÜLÜ" ile firmanız ile birlikte çalışıyor, GBF'lerinizi hazırlıyor, gerekli alt yapıyı kuruyor ve firmanızda konunun uzmanı bir kişiyi ileri düzey eğitimlerimiz ile eğitip süreklilik kontrollerini yapıyoruz. Arzu edilmesi halinde firmanıza özgü yazılım desteği ile ERP / SAP sisteminize veya "stand alone" olarak program desteği sağlıyoruz.

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlamak bir kerelik bir işe değildir. Bu dökümanların organik yapısı sürekli gelişmesine, yeni düzenleme gereksimine ihtiyaç duymaktadır. Her aşamada GBF hazırlayıcılarının ürüne ait maruziyetleri çok iyi yorumlamaları gerekir.

Detaylı bilgi için arayın uzmanımız sizi arasın. Firmanıza göre en uygun ve etkin çözümü size sunalım.

 
MSDS HATTI 
 
0 216 337 83 83
 

Güvenlik Bilgi Formlarınız Güvenli mi?

Ürünlerinize ait Güvenlik Bilgi Formlarındaki yanlış bilgilendirmeler, hatalı sınıflandırmalar, yasal olmayan yönlendirmeler v.b. gibi diğer yönetmelik dışı uygulamalar sizi ve firmanızı riski atar.

 

1272/2008 CLP Yönetmeliği ve Güvenlik Bilgi Formları Üzerindeki Etkileri

CLP mevzuatının uygulamaya girmesi ile birlikte GBF'lerin hazırlanması esnasında kullanılan sınıflandırma metodları, güvenlik ve risk cümlecikleri, semboller tamamen değişmektedir. Avrupa Birliği'nin ilgili yönetmelikleri bünyesinde maddeler için 1 Aralık 2010 a kadar CLP sınıflandırmalarının tamamlanmış olması ve bu sınıflandırmalara göre GBF/SDS , etiket vs gibi risk iletişim araçlarındaki değişikliklerin tamamlanması gerekmektedir. KOnu ile ilgili özellikle Avrupa Birliği'ne ihracat yapan müşterilemize destek vermeye başladık.

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız A.B içi uygulanan CLP direktifinin eşdeğer bir yönetmeliğini, 13 Aralık 2014 tarihinde 29204 No'lu resmi gazetede yayınlayarak SEA (Türk CLP) yönetmeliğine uyumlaştırmış ve yürürlüğe almıştır. Yeni Güvenlik Bilgi Formu yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Konu ile ilgili gerek eğitimlerimiz gerekse hizmetlerimizle ilgili geniş bilgi almanızı öneririz.

Güvenlik Bilgi Formu İleri Düzey Eğitimlerimiz.

GBF Hazırlamak oldukça zahmetli ve bilgi gerektiren önemli bir iştir. Bu konu ile ilgili sanayicilerimizi önümüzdeki yıllara hazırlayacak bir çalışma başlattık. Birlikte, sürekli gelişen bu dökümanları nasıl kontrolümüz altına alacağımızı planlıyoruz ve sizler için uzmanlar yetiştiriyoruz. Programların getiremediği "YORUMLAMA" yeteneğini biz size ileri düzey eğitimlerimizle öğretiyoruz. İlgilenirseniz bize ulaşın.