Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

Zararlı Kimyasalların İthalatı İhracatı
 


ROTTERDAM SÖZLEŞMESİ
Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatına İlişkin ProjeBilindiği üzere 03/04/2017 tarihli Resmi Gazete’de  "Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" kapsamında Türkiye Rotterdam Sözleşmesine taraf oldu. 

Bununla birlikte sözleşmenin uygulama Tüzüğü olan 649/2012/EC sayılı Tehlikeli Kimyasalların İhracatı ve İthalatına ilişkin AB Tüzüğünün uyumlaştırılması ve uygulanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Tehlikeli Kimyasalların İthalatı ve İhracatı Tüzüğü’nün Uygulanması İçin Teknik Destek Projesi" ile ülkemizde tehlikeli kimyasalların uluslararası ticareti için “Bildirim Sistemi” kurulmasına yönelik çalışmaları kapsamında Yönetmelik Taslağı 'na ilişkin bir proje çıktısını proje web sitesinde yayımlamıştır.

 

  • Taslak çalışma kapsamında ihracatçı bahse konu Yönetmeliğe tabi olduğu tarihte ilk kez Yönetmelik Ek I'de yer alan bir kimyasalı ihraç ederken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ihracatın beklenen gerçekleşme tarihinden en geç 30 gün içinde ihracat bildiriminde bulunmak zorundadır.
  • Yönetmelik Ek I ve Ek II'de yer alan maddeler için ihracatçı ÇŞB'na her yılın ilk çeyreğinde önceki yıl içinde gönderilen madde veya karışım ya da eşya içinde bulunan miktar bildirimini yapar.


İhracat ve İthalat Tüzüğü

Ön Bildirimli Kabul Tüzüğü (PIC, Yönetmeliği (AB) 649/2012) bazı tehlikeli kimyasalların ithalat ve ihracatını yönetir ve bu kimyasalları AB dışı ülkelere ihraç etmek isteyen şirketlere yükümlülükler getirir. Tehlikeli kimyasalların uluslararası ticarette ortak sorumluluk ve işbirliğini teşvik etmek ve tehlikeli kimyasalların taşınması, kullanımı, depolanması ve güvenli bir şekilde bertarafı hakkında gelişmekte olan ülkelere bilgi sunarak insan sağlığını ve çevreyi korumayı hedeflemektedir.

Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği içinde, uluslararası ticarette bazı tehlikeli kimyasallar ve pestisitler için önceden bilgilendirilmiş onam prosedürüne ilişkin Rotterdam Sözleşmesini uygular.

PIC Yönetmeliği, örneğin, benzen, kloroform, atrazine ve permetrin içeren endüstriyel kimyasallar, pestisit ve biyosit içeren, Ek I'de listelenen kısıtlanan veya yasaklanan kimyasallar için de geçerlidir. Bu kimyasalların ihracı iki şarta tabidir: ihracat bildirimi ve açık rıza.

PIC Yönetmeliği, ayrıca ilgili AB mevzuatına uymak zorundadır ve Ek V'de listelenen ve ihracı yasaklanan kimyasallar için ve ambalaj ve etiketleme ile ilgili olarak ihraç edilen tüm kimyasallar için geçerlidir.

(Dezenfektanlar, böcek öldürücü ve parazitisitler hariç) ilaçlar, radyoaktif maddeler, atıklar, gıda ve gıda katkı maddeleri, yemler, genetiği değiştirilmiş organizmalar diğer AB mevzuatı ile düzenlenir ve bu nedenle PIC Yönetmeliği görev alanına girmememektedir.


Ayrıca, Yönetmelik, miktarlarının insan sağlığını ve çevreyi etkilemesi olası olmaması ve bir takvim yılı başına her ithalatçı ülkeye her ihracatçıdan on kilogramı aşmamak kaydıyla, kimyasalların araştırma veya analiz amaçlı ihraç veya ithali için geçerli değildi