Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Danışmanlığı Dosya Takibi Teknik Dosya Hazırlama
 

 

 Güvenlik Bilgi Formları
 
 Danışmanlık İçin Bilgi İsteyin
 
 Biyosidal Ürün Başvuru Esasları
 
 Biyosidal Ürünler İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 

BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ
 
Türk Mevzuatının Avrupa Birliği yönetmeliklerine uyumlaştırılması ve daha etkin bir biyosidal ürün denetimini sağlamayı amaçlayan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Avrupa Birliğinin 98/8/EC sayılı Direktifine uygun olarak hazırlanıp 27449 sayılı ve 31 Aralık 2009 tarihli resmi gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin hedefi, biyosidal ürünlerin, tüm canlılar ve çevre üzerinde oluşturabilecekleri risklerin değerlendirilmesini ve bu değerlendirme kapsamında üretilmesini, ithal edilmesini, ruhsatlandırılmasını ve tescil edilmesini, sınıflandırılmasını, ambalajlanmasını, etiketlenmesini, piyasaya arzını edilmesini, denetlenmesini sağlamaktır.

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği'nin bağlantılı olduğu yönetmelikler şunlardır:

• Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
• Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
• Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
• Bazı Tehlikeli Maddelerin ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik
• İyi Laboratuar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuarlarının Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik

Güvenlik Bilgi Formları
 
Ruhsat ve Tescil başvurusunda önemli belgelerden biri olan Güvenlik Bilgi Formlarının (GBF) tüm biyosidal ürünler ve/veya biyosidal ürünler içerisinde kullanılan aktif maddeler için, 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

30 Haziran 2010 tarihine kadar, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamındaki biyosidal ürünlerin, piyasaya arzlarının devamı için, biyosit envanterine bildirimleri ve etiket bildirimleri yapılmış olması gerekmekteydi. Bu bildirimler çıktı olarak evrak bazında ve elektronik ortamda gerçekleştirildi.
 
Yeni üretime geçecek, yeni ürün ithal edecek veya eksik evrak teslim edecek firmalar için hizmetlerimiz devam etmektedir.
 
Envantere bildirim işlemi sürecindeki hizmetlerimiz;

- Yönetmeliğe uygun etiket hazırlanması
- Envantere bildirim formunun hazırlanması
- Online bildirimin gerçekleştirilmesi
- Yönetmeliğe uygun GBF hazırlanması
- Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde listelenmiş aktif maddelere göre ürünler, biyosidal ürünler ve düşük riskli biyosidal ürünler olarak ayrılmaktadır.
- Firmaların, bu ayrım sonucunda, ürünlerinin kapsamı dahilinde envanter bildirimi yaptıktan sonra, ruhsat/tescil başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Vizyonumuz doğrultusunda, Türk kimya endüstrisine her konuda rehber olmayı ve mevzuatın getirdiği yükümlülükler karşısında kurumların uyumsallaşmasına destek vermeyi hedefleyen Doruk Sistem olarak uzman kadromuz ve etkin çözüm hizmetlerimiz ile hizmetinizde olduğumuzu memnuniyet ve gururla belirtiriz.

Bu yönetmelik kapsamındaki hizmetlerimiz:

• Ruhsat/Tescil başvurusu için gerekli bilgilerin derlenmesi
• Genel Danışmalık
• Yönetmeliğe uygun GBF hazırlanması
• Kurum içi eğitimler
• A.B. ve ulusal pazarda izin verilen kullanım alanlarına dair yönlendirmeler

Detaylı bilgi ve kurumunuza özel hizmetlerimiz için uzmanlarımızla irtibata geçiniz.