Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

Hizmetlerimiz Doruk Kimyasal Yönetim Sistemleri
 

 

  

 
Doruk Kalite Sistemleri ve Danışmanlık olarak aşağıdaki konularda müşterilerimize hizmet vermekteyiz.
 
 
 Sistem Belgelendirme  Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama
 REACH  Etiket Validasyonu
 SEVESO II  Kozmetik Yönetmeliği
 Kimyasal Güvenlik Yönetimi  Deterjan Yönetmeliği
 Biyosidal Ürünler Yönetmeliği  GMP Uygulama Danışmanlığı
 Eğitimler  AR&GE Desteği
 
 Kalite Sistemleri Belgelendirme Hizmetleri
 

- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Danışmanlık
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Danışmanlık 
- OHSAS 18001 İŞ Sağlığı ve Güvenliği Belgelendirme ve Danışmanlık
- ISO 22000 Gıda Güvenliği (OHSAS) Belgelendirme ve Danışmanlık
- TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
- TSE Uygunluk Belgesi
- TSE Kalite Uygunluk Belgesi
- Biyosidal Ürün Ruhsatlandırma
- Kozmetik Ürünler Dosyalarının hazırlanması
- GMP ve GLP sistem kurulması
- Etiket Validasyonu
 
 Kimyasal Güvenlik Yönetim Sistemleri Hizmetleri
 

- REACH (1907/2006) Mevzuatına Uyum, AB ve Yerel Mevzuat Takip Danışmanlığı
- REACH (1907/2006) Mevzuatı Uygulamaları ve “Tek Temsilcilik” Hizmetleri
- Kayıt altına alınacak her bir kimyasal madde veya müstahzar için REACH “Kayıt Dosyası”nın hazırlanması,
- Kayıt dosyası için gerekli ürün “Teknik Dosyası” ve “Kimyasal Güvenlik Raporu” nun hazırlanması,
- Ürün için “Maruziyet Senaryoları”nın hazırlanması,
- Ürün dosyası için gerekli testlerin yapılması ve takip edilmesi,
- “Tek Temsilci” sıfatı ile hazırlanan dosyaların ECHA’ ya kayıtlarının gerçekleştirilmesi.

- REACH Uyum test ve analizlerinin yapılması (SVHC,ROHs vs. )
- Kimyasalların Envanterinin Kontrolü ve Kayıt Altına alınması Danışmanlığı
- Güvenlik Bilgi Formu (GBF/MSDS) Hazırlama Danışmanlığı.
- Güvenlik Bilgi Formu (GBF/MSDS) Sınıflandırma ve Hazırlayıcısı Eğitimleri (T.C. Çevre Orman Bakanlığı 27083 Sayılı Yönetmeliği Usulune Uygun)
- Güvenlik Bilgi Formuna uygun Etiket, Depolama Kartı, Taşıma Kartı vs Hazırlama Danışmanlığı

- İhracata uygun Etiket, Tremcard , ADR belgesi gibi Tehlikeli Madde veya Müstahzar Taşımacılık Bilgi Formu Hazırlama Danışmanlığı,

- AB Düzenlemesi 1272/2008 CLP Mevzuatı Uygulamaları Danışmanlığı
- AB Düzenlemesi 1272/2008 CLP Mevzuatına Uygun GBF/MSDS Hazırlanması ve Yenileme Eğitimleri
- Seveso II Direktifi AB Ve Yerel Uygulamaları İçin Uyum Danışmanlığı Ve Eğitimleri 
- Kimyasal Risk/Güvenlik Yönetim Danışmanlığı, Denetleme ve Gözetim, Uygulamalı Eğitimler.
- Endüstriyel Hijyen Uygulamaları, teknik sistem tasarımı.
- Toksikolojik ve ekotoksikolojik değerlendirmeler,
- Ürün kimyasal Risk değerlendirmeleri, Maruziyet Senaryoları uygulamaları.
 
 Küresel Yerel Mevzuat Danışmanlığı ve Uygulamaları
 
 
- Biyosidal Ürünler Yönetmelikleri,
- Kozmetik Ürünler Yönetmelikleri,
- GMP uygulamaları yönetmelikleri,
- Deterjan ve Temizlik Ürünleri Yönetmelikleri,
- Tehlikeli Kimnyasallar Yönetmelikleri,
- Kimyasalların Envanterinin Kontrolü ve Kayıt Altına alınması Yönetmeliği,
- Kısıtlama ve izin ile ilgili Yönetmelikler,
- Sınıflandırma, Etiketleme ve Amblajlama Yönetmelikleri
- Tehlikeli Malların Taşımacılığı Yönetmelikleri,
- İş ve İşçi Sağlığı Yönetmelikleri,
 
  Ürün Araştırma, Geliştirme ve Belgelendirme Danışmanlığı,
 
- Tekstil ve Deri Ara Kimyasalları, 
- Endüstriyel ve Ev Tipi Temizlik ve Hijyen Kimyasalları, 
- Dezenfektan ve Biyositler, 
- Metal Temizleme Kimyasalları, 
- Gıda Hijyen Kimyasalları, 
- Marin Temizleme Kimyasalları, 
- Araç Bakım Kimyasalları, 
- Kozmetik Ürünler, 
- Kişisel Bakım Ürünleri, 
- Endüstriyel ve Otomotiv sanayi için Yağlayıcılar ve Lubrikantlar, 
- Çevre Bakım Kimyasalları, vs 

alanlarında ürün geliştirme ve formulasyon desteği.
 
 Ve Daha Fazlası
 
  - Geliştirilmiş Ürünlerin Belgelendirmesi İçin Gerekli Bakanlık Üretim İzni ve TSE Kalite Belgelendirme dosyalarının hazırlanması,

- Ürünler İçin Gerekli “Üretim Senaryoları”nın Hazırlanması ve Tesis Tasarımlarının Yapılması,
Yeni Geliştirilmiş Ürünler İçin Ön Testlerin Yapılması veDeğerlendirme Raporlarının Hazırlanması

- Laboratuar Kurulumu Aşamasında Ürün İçin Gerekli Test ve Analizlerin Hazırlanması ve Standartlarının Dökümanlaştırılması

- Endüstriyel Hijyen Uygulamaları; Tesis bazında eğitim, denetim, gözetim ve teknik sistem tasarımları.

- İhtiyaca Yönelik Analiz, Tasarım, Eğitim ve Araştırma Hizmetleri