Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

ADR'de Son Değişiklikler
 

 

ADR Ana Sayfa

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yönetmeliği ADR'de Son Değişiklikler

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan ve 24 Ekim 2013 tarihinden önce üretilmiş ambalajlar 31 Aralık 2015'e kadar kullanılabilecek, tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alma zorunluluğu 1 Eylül 2014 yerine 30 Haziran 2015'te yürürlüğe girecek.

Yönetmeliğe göre, "gönderen" eşyayı taşımacıya teslim eden, alıcıyı belirleyen ve taşıma evrakını imzalayan kişiyi veya taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa sözleşmede gönderen olarak belirtilen kişiyi ifade edecek. Taşımacı ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3, N1, N2, R1, R2 yetki belgesi sahiplerini kapsayacak.

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması'nda (ADR) tanımlanan ve bakanlıkça veya ADR'ye taraf bir ülkenin yetkili otoritesince yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından test edilip UN Numarası verilerek sertifikalandırılmış ambalajları kullanacak.

Taşımacılık faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre daha önceden sahip olunması gereken yetki belgeleri C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 iken değişiklikle, bunlara M1, M2, M3, N1, N2 yetki belgeleri de eklendi.

Yönetmeliğe göre taşıt sürücüsü ve araçta bulunan diğer görevlilerin yükümlülükleri arasında sayılan "dolduran" başlıklı bent ise yürürlükten kaldırıldı.

Sürelerde değişiklik

Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve taşıt uygunluk belgesi/ADR uygunluk belgesi bulunmayan taşıt sahipleri; taşıtın ADR'ye uygunluğunu değerlendirmek üzere bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlara takvime uygun olarak başvuruda bulunacaklar. Buna göre, 2006-2013 model taşıtlar için tanınan süre 31 Aralık 2014'ten 30 Haziran 2015'e kadar uzatılırken, 2000-2005 model taşıtlar 1 Temmuz 2015-31 Aralık 2015, 1996-1999 model taşıtlar 1 Ocak 2016-30 Haziran 2016, 1990-1995 model taşıtlar 1 Temmuz 2016-31 Aralık 2016, 1986-1989 model taşıtlar 1 Ocak 2017-30 Haziran 2017, 1985 model ve öncesi taşıtlar 1 Temmuz 2017-30 Haziran 2018 tarihleri arasında taşıt uygunluk belgesi alacak.

Tehlikeli maddelerin yurt içinde taşınmasında kullanılan ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli, taşıt uygunluk belgesi/ADR uygunluk belgesi bulunmayan taşıt sahipleri ise 2006-2013 model taşıtlar için 31 Aralık 2015, 1996-2005 model taşıtlar için 31 Aralık 2016, 1986-1995 model taşıtlar için 31 Aralık 2017, 1985 model ve öncesi taşıtlar için 31 Aralık 2018 tarihine kadar bakanlıktan veya bakanlığın yetkilendirdiği kurum ya da kuruluştan taşıt uygunluk belgesini almaları gerekecek.

Belge almayan taşıta bin lira ceza

Yönetmelikte ayrıca söz konusu tarihlere uygun olarak taşıt durum tespit belgesi ve taşıt uygunluk belgesini almayan taşıtlara biner lira idari para cezası uygulanacağı belirtiliyor. Taşıt durum tespit belgesini takvime uygun alanlara, taşıt uygunluk belgesi almaları için izin verilecek ve söz konusu tarihlerin sonuna kadar herhangi bir idari para cezası uygulanmayacak.

Dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecilerinden, tehlikeli madde faaliyet belgesi almaları için verilen süre 1 Eylül 2014'ten 31 Aralık 2014'e kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alma zorunluluğu ise 1 Eylül 2014'ten, 30 Haziran 2015'e çekildi.

Karayolları Genel Müdürlüğünce, karayolları üzerindeki tünellere ilişkin tünel kategorilerinin ADR'ye uygun olarak belirlenmesi ve işaretlenmesi için tanına süre, 31 Aralık 2014'ten 31 Aralık 2015'e kadar uzatıldı.

Değişiklikle yönetmeliğe 2 geçici madde eklendi. "Güzergah ve park yerlerinin belirlenmesi"ne ilişkin maddeye göre, araçlar için izlenecek güzergahlar ve park yerlerinin belirlenmesinde görevli ve yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar, bu görevlerini 31 Aralık 2015'e kadar tamamlayacak.

Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan ve 24 Ekim 2013 tarihinden önce üretilmiş ambalajlar 31 Aralık 2015'e kadar kullanılabilecek.