Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

ATEX - PATLAMADAN KORUMA DOKÜMANI
 

PATLAMADAN KORUMA DOKÜMANI

ATEX Direktifi altında aşağıdaki kriterlerde Patlamadan Koruma Dokümanı Hazırlanmaktadır

1. Risklerin değerlendirilmesi

1.1. Patlama tehlikesi olan bölgelerle ilgili risklerin belirlenmesinin ve değerlendirmesinin yapılması
1.2. Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı
1.3. Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri
1.4. İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri
1.5. Parlama veya patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilmesi
1.6. Risk değerlendirmesini, dokümanları ve benzeri diğer raporların birlikte ele alınması


2. Mevzuata uyum:

2.1. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler
2.2. Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü
2.3. Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dâhil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlanması

3. Teknik tedbirler:
3.1. İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygunluğu
3.2. Patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak
3.3. Patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınması


4. Organizasyonel Tedbirler:

4.1. Çalışanların ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlikeli patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan yerlerde güvenli çalışma şartlarının sağlanması
4.2. Patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan yerlerde, çalışma süresince uygun teknik yöntemlerle bu kısımların gözetim altında tutulmasını sağlayacak önlemlerin belirlenmesi

5. Kontrol Takip:

5.1. Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.
5.2. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilecektir.

6. Kullanılan Uluslararası Standartlar:

EN 60079 10 1
EN 60079 10 2
EN 60079 20 1
EN 12981 + A1
EN 14470
EN 14460
EN 14797
EN 14373
EN 15089
EN 12100
ISO 31000
NFPA 499
NFPA 704
94/9/AT
ISO REHBER 51

NOT: Temelde yukarıda belirtilen standardlar çerçevesinde raporlar hazırlanmasına rağmen ihtiyaç duyulduğu takdirde diğer standard ve kaynaklardan da yararlanılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.