Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

Biz Kimiz?
 

 Doruk Kimyasal Yönetim Sistemleri Danışmanlık

 

Doruk Kimyasal Yönetim Sistemleri Mühendislik Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş. 2005 yılında Kimya Sanayine yönelik gerek Yerel gerekse Uluslararası Mevzuatlar ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum konusunda firmalarımıza rehberlik etmek ve yol göstermek üzere kurulmuştur.

Halen , Kimya endüstrisine yönelik belgelendirme, kalite sistemleri kurulumu, AR&GE desteği, ürün geliştirme, kimyasal güvenlik sistemleri yönetimi, ürün güvenlik bilgi formları (MSDS) ve etiket bilgileri hazırlama, biyosidal, kozmetik, deterjan, madeni yağ, bitki koruma ürünleri, SEVESO Büyük Kazaların Kontrolü ve benzer alanlarda yönetmeliklere uyum, ruhsatlandırma ve dokümantasyon hazırlama, GMP, GLP sistemleri, fabrika tasarımı ve üretim ruhsatlandırma, risk analizi ve SEVESO güvenlik raporu hazırlama gibi bir çok alanda danışmanlık hizmetleri
vermektedir

İnsana ve çevreye olan tehditlerin kontrol altına alınması amacı ile ülkemizde ve dünyada uygulanan en son kimyasal güvenlik yönetim sistemlerinin hayata geçirilmesi, uyum çalışmalarının yapılması, ilgili belgelendirmeler için alt yapı oluşturulması, sürekli gelişim için eğitim ve gerekli her tür desteğin sağlanması esas çalışma alanlarımızdır.. 

Doruk Kimyasal Yönetim Sistemleri Danışmanlık olarak aşağıdaki konularda müşterilerimize hizmet vermekteyiz

 

 

 
 
 

 Sistem Belgelendirme ve Değerlendirme Hizmetleri

 

- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Danışmanlık
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Danışmanlık 
- OHSAS 18001 İŞ Sağlığı ve Güvenliği Belgelendirme ve Danışmanlık
- ISO 22000 Gıda Güvenliği (HACCP) Belgelendirme ve Danışmanlık
- TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
- TSE Uygunluk Belgesi
- TSE Kalite Uygunluk Belgesi
- Sağlık Bakanlığı Ürün Ruhsatlandırma
- Kimyasal Güvenlik Değerlendirme
- Kozmetik Güvenlik Değerlendirme
- CMR ve Nanometaryal Değerlendirme
- GMP/GLP Kurulum Danışmanlığı
- Deterjan Yönetmeliği Değerlendirme, İzin ve Bildirimlerin Alınması
- Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Değerlendirme ve Ruhsatlandırma

 

  Kimyasal Güvenlik Yönetim Sistemleri Hizmetleri

 

- REACH (1907/2006) Mevzuatına Uyum, AB ve Yerel Mevzuat Takip Danışmanlığı
- REACH (1907/2006) Mevzuatı Uygulamaları ve “Tek Temsilcilik” Hizmetleri
- Kayıt altına alınacak her bir kimyasal madde veya müstahzar için REACH “Kayıt Dosyası”nın hazırlanması,

- Kayıt dosyası için gerekli ürün “Teknik Dosyası” ve “Kimyasal Güvenlik Raporu” nun hazırlanması,
- Ürün için “Maruziyet Senaryoları”nın hazırlanması,
- Ürün dosyası için gerekli testlerin yapılması ve takip edilmesi,
- “Tek Temsilci” sıfatı ile hazırlanan dosyaların ECHA’ ya kayıtlarının gerçekleştirilmesi.
- REACH Uyum test ve analizlerinin yapılması (SVHC,RoHS vs. )
- Kimyasalların Envanterinin Kontrolü ve Kayıt Altına alınması Danışmanlığı
- Güvenlik Bilgi Formu (GBF/MSDS) Hazırlama Danışmanlığı.
- Güvenlik Bilgi Formu (GBF/MSDS) Sınıflandırma ve Hazırlayıcısı Eğitimleri (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 13 Aralık 2014 Tarihli 29204 Sayılı Yönetmeliği Usulune Uygun)
- Güvenlik Bilgi Formuna uygun Etiket, Depolama Kartı, Taşıma Kartı vs Hazırlama Danışmanlığı

- İhracata uygun Etiket, Tremcard , ADR belgesi gibi Tehlikeli Madde veya Müstahzar Taşımacılık Bilgi Formu Hazırlama Danışmanlığı,

 

- AB Düzenlemesi 1272/2008 CLP Mevzuatı Uygulamaları Danışmanlığı
- AB Düzenlemesi 1272/2008 CLP Mevzuatına Uygun GBF/MSDS Hazırlanması ve Yenileme Eğitimleri
- Seveso II Direktifi AB Ve Yerel Uygulamaları İçin Uyum Danışmanlığı Ve Eğitimleri 
- Kimyasal Risk/Güvenlik Yönetim Danışmanlığı, Denetleme ve Gözetim, Uygulamalı Eğitimler.

- Endüstriyel Hijyen Uygulamaları, teknik sistem tasarımı.
- Toksikolojik ve ekotoksikolojik değerlendirmeler,
- Ürün kimyasal Risk değerlendirmeleri,
- Maruziyet Senaryoları uygulamaları.

 

 Küresel ve Yerel Mevzuat Danışmanlığı ve Uygulamaları

 

- Biyosidal Ürünler Yönetmelikleri,
- Kozmetik Ürünler Yönetmelikleri,
- GMP / GLP uygulamaları yönetmelikleri,
- SEVESO Büyük Kazaların önlenmesi hakkında yönetmeliğe uyum hizmetleri ve güvenlik raporu hazırlama,
- Tehlikeli Kimyasallar Yönetmelikleri,
- Kimyasalların Envanterinin Kontrolü ve Kayıt Altına alınması Yönetmeliği,
- Türk CLP - SEA Yönetmeliğine uyumlama çalışmaları ve bildirim hizmetleri
- Kısıtlama ve izin ile ilgili Yönetmelikler,
- Sınıflandırma, Etiketleme ve Amblajlama Yönetmelikleri
- Tehlikeli Malların Taşımacılığı Yönetmelikleri,
- Çevre, İş ve İşçi Sağlığı Yönetmelikleri,

 

  Ürün Araştırma, Geliştirme ve Belgelendirme Danışmanlığı

 

- Tekstil ve Deri Ara Kimyasalları, 
- Endüstriyel ve Ev Tipi Temizlik ve Hijyen Kimyasalları, 
- Dezenfektan ve Biyositler, 
- Metal Temizleme Kimyasalları, 
- Gıda Hijyen Kimyasalları, 
- Marin Temizleme Kimyasalları, 
- Araç Bakım Kimyasalları, 
- Kozmetik Ürünler, 
- Kişisel Bakım Ürünleri, 
- Endüstriyel ve Otomotiv sanayi için Yağlayıcılar ve Lubrikantlar, 
- Çevre Bakım Kimyasalları, vs 

alanlarında ürün geliştirme ve formulasyon desteği.

 

Eğitimler  Ve Daha Fazlası

 

- Eğitimlerim çalışmalarımız DORUK SISTEM AKADEMI tarafından yürütülmektedir.
 
- Geliştirilmiş Ürünlerin Belgelendirmesi İçin Gerekli Bakanlık Üretim İzni ve TSE Kalite Belgelendirme dosyalarının hazırlanması,
- Ürünler İçin Gerekli “Üretim Senaryoları”nın Hazırlanması ve Tesis Tasarımlarının Yapılması,
- Yeni Geliştirilmiş Ürünler İçin Ön Testlerin Yapılması veDeğerlendirme Raporlarının Hazırlanması,
- Laboratuar Kurulumu Aşamasında Ürün İçin Gerekli Test ve Analizlerin Hazırlanması ve Standartlarının Dökümanlaştırılması,
- Endüstriyel Hijyen Uygulamaları; Tesis bazında eğitim, denetim, gözetim ve teknik sistem tasarımları,
- İhtiyaca Yönelik Analiz, Tasarım, Eğitim ve Araştırma Hizmetleri