Lisanssız Demo Sürümü
Lisanssız Demo Sürümü
Lisanssız Demo Sürümü
Lisanssız Demo Sürümü
Lisanssız Demo Sürümü
Doruk Kimyasal Güvenlik Yönetim Sistemleri - Doruk Chemical Safety Management Systems KKDIK, TREACH, MSDS GBF SDS GHS CLP REACH SVHC ISO 14001 SEVESO BEKRA Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Yönetmeliği Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama - Classification Codes
 

 

 Login

Cloud

TR

EN

 
 


Classification Codes
 

 

 

SINIFLANDIRMA KODLARI

Zararlılık Sınıfı

Zararlılık Sınıf Kodu ve Kategori Kodu

Patlayıcı

Kar.Pat. (Kararsız patlayıcı)

Pat.1.1

Pat.1.2

Pat.1.3

Pat.1.4

Pat.1.5

Pat.1.6

Alevlenir gaz

Alev.Gaz 1

Alev.Gaz 2

Alevlenir aerosol

Alev.Aerosol 1

Alev.Aerosol 2

Oksitleyici gaz

Oksit. Gaz 1

Basınç altındaki gazlar

Basınç Gaz (*)

Alevlenir sıvı

Alev.Sıvı 1

Alev.Sıvı 2

Alev.Sıvı 3

Alevlenir katı

Alev. Katı 1

Alev. Katı 2

Kendiliğinden tepkimeye giren madde veya karışım

Kend.Tep.Grn. A

Kend.Tep.Grn. B

Kend.Tep.Grn. CD

Kend.Tep.Grn. EF

Kend.Tep.Grn. G

Piroforik sıvı

Piro. Sıvı. 1

Piroforik katı

Piro. Katı 1

Kendiliğinden ısınan madde veya karışım

Kend.Isınan 1

Kend.Isınan 2

Suyla teması halinde alevlenir gaz çıkaran madde veya karışım

Su-tepk. 1

Su-tepk. 2

Su-tepk. 3

Oksitleyici sıvı

Oksit. Sıvı 1

Oksit. Sıvı 2

Oksit. Sıvı 3

Oksitleyici katı

Oksit. Katı 1

Oksit. Katı 2

Oksit. Katı 3

 

 

 

Organik peroksit

Org. Peroksit A

Org. Peroksit B

Org. Peroksit CD

Org. Peroksit EF

Org. Peroksit G

Metaller için aşındırıcı madde veya karışım

Met. Aşnd. 1

Akut toksisite

Akut Tok. 1

Akut Tok. 2

Akut Tok. 3

Akut Tok. 4

Cilt aşınması/tahrişi

Cilt Aşnd. 1A

Cilt Aşnd. 1B

Cilt Aşnd. 1C

Cilt Tah. 2

Ciddi göz hasarı/göz tahrişi

Göz Hsr. 1

Göz Tah. 2

Solunum/cilt hassaslaştırma

Solnm. Hassas. 1, 1A, 1B

Cilt Hassas. 1, 1A, 1B

Eşey hücre mutajenitesi

Muta. 1A

Muta. 1B

Muta. 2

Kanserojenite

Kans. 1A

Kans. 1B

Kans. 2

Üreme Sistemi Toksisitesi

Ürm. Sis. Tok. 1A

Ürm. Sis. Tok. 1B

Ürm. Sis.Tok. 2

Emzr.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma

BHOT Tek Mrz.  1

BHOT Tek Mrz.2

BHOT Tek Mrz.3

Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma

BHOT Tekrar.Mrz. 1

BHOT Tekrar.Mrz. 2

Aspirasyon zararı

Asp. Tok.1

Sucul ortam için zararlı

Sucul Akut 1

Sucul Kronik 1

Sucul Kronik 2

Sucul Kronik 3

Sucul Kronik 4

Ozon tabakası için zararlı

Ozon 1

(*) 1.1.3’deki Not U’ya bakınız.

 
Terms & Conditions