Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

Hizmet Detay Sayfası
 

FİZİKSEL ZARARLAR - PATLAYICILAR

2.1.        PATLAYICILAR

 

 

2.1.1.     Tanımlar

 

 

2.1.1.1.  Patlayıcılar sınıfı şunlardan oluşur;

 

 

(a)     patlayıcı maddeler ve karışımlar;

 

(b)     istemeyerek veya kazara tutuşması veya tutuşmaya başlaması yansıma, ateş, duman, ısı veya şiddetli gürültü ile cihazın dış tarafına herhangi bir etkiye neden olmayacak miktarda veya karakterde patlayıcı madde veya karışım içeren cihazlar hariç, patlayıcı eşyalar; ve

 

(c)     Uygulamada patlayıcı ve piroteknik etki oluşturma amacıyla üretilen (a) ve (b) maddelerinde belirtilmeyen maddeler, karışımlar ve eşyalar.

 

 

2.1.1.2.  Bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda, aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

 

 

Bir patlayıcı madde veya karışım çevreye zarar verecek sıcaklıkta, basınçta ve hızda gaz üretme hususunda kendiliğinden kimyasal tepkimeye sebep olabilecek katı veya sıvı bir madde veya maddeler karışımıdır. Gaz oluşturmasalar dahi piroteknik maddeler de bu tanıma dahildir.

 

 

Bir piroteknik madde veya karışım patlayıcı olmayan, kendiliğinden devam eden ekzotermik kimyasal tepkimelerin sonucu olarak ısı, ışık, ses, gaz veya duman ya da bunların kombinasyonu yoluyla bir etki oluşturmak amacıyla tasarlanmış bir madde veya madde karışımıdır.

 

 

Bir kararsız patlayıcı termal olarak kararsız olan ve/veya normal işleme, nakliyat ve kullanım açısından oldukça hassas olan bir patlayıcı madde veya karışımdır.

 

 

Bir patlayıcı eşya bir veya daha fazla patlayıcı madde veya karışım içeren bir eşyadır.

 

 

Bir piroteknik eşya bir veya daha fazla piroteknik madde veya karışım içeren bir eşyadır.

 

 

Bir kasıtlı patlayıcı pratik, patlayıcı ve piroteknik etki oluşturma amacıyla üretilen bir madde, karışım veya eşyadır.

 

 

2.1.2.     Sınıflandırma kriterleri

 

 

2.1.2.1.  Bu sınıfta yer alan maddeler, karışımlar ve eşyalar Şekil 2.1.2’de yer alan akış şemasına göre kararsız patlayıcı olarak sınıflandırılır. Test yöntemleri UN RTDG Test ve Kriterler Rehberi’nin birinci bölümünde açıklanmıştır.

 

 

2.1.2.2.  Bu sınıfta yer alan kararsız patlayıcı olarak sınıflandırılmamış maddeler, karışımlar ve eşyalar, sahip oldukları zararlılık özelliklerine göre aşağıda yer alan altı kısımdan birinde sınıflandırılır:

 

 

(a)     Kısım 1.1        Kütlesel patlama zararı olan maddeler, karışımlar ve eşyalar (kütlesel patlama neredeyse var olan tüm niceliği derhal etkileyen bir patlamadır);

 

(b)     Kısım 1.2        Yansıtım zararı olan ancak kütlesel patlama zararı olmayan maddeler, karışımlar ve eşyalar;

 

(c)     Kısım 1.3        Yangın zararı ve minör bir patlama zararı ile minör bir yansıtım zararı olan ancak kütlesel patlama zararı olmayan maddeler, karışımlar ve eşyalar;

 

(i)      yanma durumunda kayda değer ışıma ısısına yol açan maddeler, karışımlar ve eşyalar; veya

 

(ii)     minör patlama veya yansıtım etkileri ya da her ikisini oluşturan birbiri ardına yanan maddeler, karışımlar ve eşyalar;

 

(ç)     Kısım 1.4        Önemli bir zararlılık arz etmeyen maddeler, karışımlar ve eşyalar:

 

        tutuşma veya tutuşmaya başlama durumunda sadece küçük bir zararlılık arz eden maddeler, karışımlar ve eşyalar. Etkiler büyük ölçüde ambalaj ile sınırlıdır ve kayda değer büyüklükte veya mesafede parçacık yansıtımı beklenmez. Harici bir yangın ambalajın hemen hemen tüm içeriğinin derhal patlamasına neden olmayacaktır;

 

(d)     Kısım 1.5        Kütlesel patlama zararı olan aşırı hassas maddeler veya karışımlar:

 

        Kütlesel patlama zararı olan ancak duyarsız olmalarından dolayı normal şartlar altında patlama olasılığı veya yanmadan patlamaya geçiş olasılığı son derece düşük olan maddeler ve karışımlar;

 

(e)     Kısım 1.6        Kütlesel patlama zararı olmayan ve son derece hassas eşyalar:

 

        Son derece hassas olan patlayıcı maddeler ve karışımlar ihtiva eden ve göz ardı edilebilir kazara patlama veya yayılma olasılığı gösteren eşyalar.

 

 

2.1.2.3.  Kararsız bir patlayıcı olarak sınıflandırılmayan patlayıcılar UN RTDG, Test ve Kriterler Rehberi’nin birinci bölümünde yer alan Test Serileri 2 ile 8 arasındaki testlere ve Tablo 2.1.1’de belirtilen testlerin sonuçlarına göre bu ekin ikinci bölümünün 2.1.2.2 başlığında yer alan altı kısımdan birinde sınıflandırılır:

 

 

Tablo 2.1.1 Patlayıcılar için kriterler (Bakınız)

 

2.1.2.4.  Patlayıcılar ambalajsız ise veya orijinal veya benzeri ambalaj malzemeleri haricinde ambalajlar ile ambalajlanmış ise, yeniden test edilir.

 

 

2.1.3.     Zararlılık iletişimi

 

 

Bu zararlılık sınıfındaki sınıflandırma kriterlerini karşılayan madde, karışım veya eşyalarda Tablo 2.1.2’de yer alan etiket unsurları kullanılır.

 

 

Tablo 2.1.2’ye ilişkin NOT: Ambalajsız patlayıcılar veya orijinal veya benzeri ambalaj malzemeleri haricinde ambalajlar ile ambalajlanmış patlayıcılar aşağıdaki etiket unsurlarının tamamını içerir:

 

 

(a)     İşaret: patlayan bomba;

 

(b)     uyarı kelimesi: "Tehlike”; ve

 

(c)     zararlılık ifadesi: "patlayıcı; kütlesel patlama zararı"

 

 

Zararlılığın Tablo 2.1.2’de yer alan zararlılık kategorilerinden birine karşılık geldiği gösterilemediğinde, karşılık gelen sembol, uyarı kelimesi ve/veya zararlılık ifadesi belirlenir.