Login

Cloud

TR

EN

 
 


E-bulletin
 
Name
Surname
E-mail
Become Member
Leave Membership
 
Recommend
 
Name
Surname
E-mail*
*E-mail you will recommend
Recommend
 

ISO 9001:2008 Revision
 

ISO 9001:2008 Revizyonu

Bilindiği üzere Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO), tüm standartların belirlenen komiteler tarafından her 5 yılda bir gözden geçirilmesi gerektiğini şarta bağlamıştır. Bu gözden geçirme doğrultusunda standartların aynen kalması, revize edilmesi veya tamamen yürürlükten kaldırılması kararı verilebilmektedir. Sayısı 17.000’in üzerinde olan bütün ISO standartlarında olduğu gibi, ISO 9001 de mükemmel durumda kalmasını garanti etmek amacıyla gözden geçirilmiş ve revize edilerek 15 Kasım 2008 tarihinde yayımlanmıştır. Böylece ISO 9001:2008, toplam 170 ülkede hem ticari hem kamu sektöründe uygulanmakta olan ISO 9001:2000 versiyonunun yerini almıştır.

ISO 9001:2008 Revizyonu ile Neler Değişti?

ISO’ya göre standardın revizyon amacı, standart şartlarında ciddi ve büyük değişikliklerden ziyade, standardın önceki 8 yıllık kullanım sürecinden elde edilen tecrübelerin standarda yansıtılmasıdır. Bu çerçevede yeni standartta bazı hususlar daha açık biçimde ifade edilmiş, aynı zamanda ISO 14001:2004 standardıyla tutarlılığın iyileştirilmesi ve iki sistemin entegrasyonunun kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

Değişiklikler ile ilgili aşağıdaki konular da sıralanabilir:

· 2008 revizyonu, birçok yeni not ile desteklenmiştir.
· Maddeler arasındaki ilişkileri gösterebilmek adına maddeler arası çapraz referanslar eklenmiştir.

Değişikliklerin ayrıntılı detaylarını görmek için
tıklayınız.

ISO 9001:2008 Revizyonuna Geçiş Süreci Nasıl Olacak?

ISO 9001 Standardı’nın 2008 revizyonu, 15 Kasım 2008 tarihinde ISO tarafından yayımlanmıştır. Bu revizyon ile ISO 9001:2008, ISO 9001:2000’in yerini almış ve her kuruma güncellemeleri yapılabilmeleri için yayımlandıktan sonra 1 sene geçiş süresi verilmiştir.

Bu geçiş süresinde, ISO 9001:2000 ve ISO 9001:2008 belgeleri eşit statüye sahip olacaktır. 15 Kasım 2009 tarihinden itibaren tüm yeni belgelendirmeler ISO 9001:2008 versiyonuna göre gerçekleştirilecek ve geçiş süresi tamamlandığında (15 Kasım 2010 tarihinden itibaren) tüm ISO 9001:2000 belgeleri geçerliliğini yitirecektir.

 
Terms & Conditions