Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

KKDIK HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR II
 

 

 

KKDIK ANA SAYFA

 

 

KKDIK SSS BOLUM I

KKDIK SSS BOLUM II

KKDIK SSS BOLUM III

KKDIK SSS BOLUM IV

KKDIK SSS BOLUM V

KKDIK SSS BOLUM VI

KKDIK SSS BOLUM VII

KKDIK SSS BOLUM VIII

 

KKDIK HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR II

3.1 Türkiye dışında yerleşik firmaların yükümlülükleri nelerdir?

Türkiye dışında yerleşik bulunan imalatçılar, TURKREACH KKDIK Yönetmeliği kapsamında doğrudan yükümlüğe sahip değillerdir. Türkiye’de yerleşik ithalatçı KKDİK Yönetmeliği yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. TURKREACH KKDIK Yönetmeliği Madde 4(p)’de imalatçı, ‘maddeyi Türkiye’de imal eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi’ olarak tanımlanır. Tek başına, karışım içerisinde ya da eşya içindeki bir maddeyi Türkiye’ye ihraç eden Türkiye dışında bulunan firmalar, ithalatçıların yükümlülüklerini yerine getirmek için KKDİK Yönetmeliği Madde 9’a göre tek temsilci atayabilirler (zorunlu değillerdir). Tek temsilci hakkında daha fazla bilgiye SSS Bölüm 4 veya Kayıt Rehberi 1.5.3.4 ‘Türkiye dışında yerleşik firmanın tek temsilcisi’ başlığı altında ulaşılabilir.

3.2 Eşya ithalatçılarının yükümlülükleri nelerdir?

Bazı koşullarda eşya ithalatçıları eşyaların içindeki maddeleri Bakanlığa kayıt ettirmek veya bildirmek zorundadır (TURKREACH KKDIK Yönetmeliği Madde 8’e bakınız); bu yükümlülükler genel anlamda eşyaların üreticilerinin yükümlülükleri ile aynıdır. Türkiye piyasasına eşya arz edildiği zaman, eşyanın ithalatçılarının eşyalarındaki maddelerle ilgili bilgileri müşterilerine ayrıca iletmeleri gerekebilir. Eşya ithalatçılarının kayıt, bildirim veya iletişim görevlerinin olup olmadığını belirlemek üzere ilk önce Eşyalarda ki Maddelere İlişkin Şartlara Dair Rehber’i takip etmeleri tavsiye edilir. 4.1 Kimler tek temsilci atayabilir? TURKREACH KKDIK Yönetmeliği Madde 9(1)’e göre, Türkiye dışında, Türkiye’ye ithal edilmek üzere kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içindeki bir maddeyi imal eden, bir karışım hazırlayan ya da eşyayı üreten gerçek ya da tüzel kişi, Türkiye içinde yerleşik gerçek ya da tüzel bir kişiyi bu Yönetmelik kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere tek temsilcisi olarak atayabilir. Dağıtıcılar Madde 9(1)’de belirtilmemiş olduklarından dolayı tek temsilci atayamazlar. Tek temsilci ithalatçıların kayıt yükümlülüğünü yerine getirmek ve TURKREACH KKDIK Yönetmeliğine göre ithalatçıların diğer bütün yükümlülüklerine uymak zorundadır. Tek temsilcinin görevleri hakkında daha fazla bilgi Kayıt Rehberi 1.5.3.4-‘Türkiye dışında yerleşik imalatçıların tek temsilcileri’ başlığı altında verilmiştir.

3.2 Eşya ithalatçılarının yükümlülükleri nelerdir?

Bazı koşullarda eşya ithalatçıları eşyaların içindeki maddeleri Bakanlığa kayıt ettirmek veya bildirmek zorundadır (TURKREACH KKDIK Yönetmeliği Madde 8’e bakınız); bu yükümlülükler genel anlamda eşyaların üreticilerinin yükümlülükleri ile aynıdır. Türkiye piyasasına eşya arz edildiği zaman, eşyanın ithalatçılarının eşyalarındaki maddelerle ilgili bilgileri müşterilerine ayrıca iletmeleri gerekebilir. Eşya ithalatçılarının kayıt, bildirim veya iletişim görevlerinin olup olmadığını belirlemek üzere ilk önce Eşyalarda ki Maddelere İlişkin Şartlara Dair Rehber’i takip etmeleri tavsiye edilir.

4.1 Kimler tek temsilci atayabilir?

TURKREACH KKDIK Yönetmeliği Madde 9(1)’e göre, Türkiye dışında, Türkiye’ye ithal edilmek üzere kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içindeki bir maddeyi imal eden, bir karışım hazırlayan ya da eşyayı üreten gerçek ya da tüzel kişi, Türkiye içinde yerleşik gerçek ya da tüzel bir kişiyi bu Yönetmelik kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere tek temsilcisi olarak atayabilir. Dağıtıcılar Madde 9(1)’de belirtilmemiş olduklarından dolayı tek temsilci atayamazlar. Tek temsilci ithalatçıların kayıt yükümlülüğünü yerine getirmek ve TURKREACH KKDIK Yönetmeliğine göre ithalatçıların diğer bütün yükümlülüklerine uymak zorundadır. Tek temsilcinin görevleri hakkında daha fazla bilgi Kayıt Rehberi 1.5.3.4-‘Türkiye dışında yerleşik imalatçıların tek temsilcileri’ başlığı altında verilmiştir.

4.2 Kimler tek temsilci olarak atanabilir?

Türkiye dışında yerleşik firma (tek temsilci atayabilen firma için Bakınız SSS 4.1) karşılıklı anlaşmaya vararak Türkiye’de yerleşik gerçek ya da tüzel bir kişiyi tek temsilcisi olarak atayabilir. TURKREACH KKDIK Yönetmeliği Madde 9(2)’ye göre bu tek temsilci Yönetmelik kapsamında ithalatçıların tüm yükümlülüklerini yerine getirir. Bu nedenle tek temsilcinin kimyasal maddelerin elleçlenmesine ilişkin yeterli pratik deneyiminin ve bilgisinin olması gerekir. Tek temsilciye ilişkin daha fazla bilgiye Kayıt Rehberi 1.5.3.4-‘Türkiye dışında yerleşik imalatçıların tek temsilcisi’ başlığı altında ulaşabilirsiniz.

4.3 Tek temsilcinin yeteri kadar tecrübesinin olması ne demektir?

KKDİK Yönetmeliği Madde 9(2)’de belirtilenler dışında ‘kimyasal maddelerin elleçlenmesine ilişkin yeterli pratik deneyiminin ve bilgisinin olmasına’ dair kriter ya da detaylı şartlar yoktur.

4.4 Tek Temsilci atayabilmek için özel bir prosedür var mı?

Tek temsilci olabilme konusu Türkiye dışında yerleşik imalatçı ile Türkiye’de yerleşik ve tek temsilci olarak atanacak gerçek ya da tüzel bir kişi arasındaki karşılıklı anlaşma meselesidir. Tek temsilci kayıt dosyası (dosyaları) teslim edeceği zaman, kendisinin resmi olarak atandığını belgeleyen tüm dokümanların kopyalarını da teslim etmesi tavsiye edilir. Tek temsilcinin görevleri ile ilgili daha fazla bilgi Kayıt Rehberi 1.5.3.4-‘Türkiye dışında yerleşik imalatçıların tek temsilcileri’ başlığı altında verilmektedir. Tek temsilci atanması durumunda KKDİK Madde 8(3)’e göre Türkiye’de yerleşik olmayan imalatçı, aynı tedarik zincirinde bulunan ithalatçıları haberdar eder. Bu ithalatçılar alt kullanıcı olarak kabul edilir.

4.5 Tek temsilci bir veya daha fazla firmayı temsil edebilir mi?

Evet. Tek temsilci Türkiye’ye ihraç edilen maddeleri imal eden, karışım formülasyonu yapan ya da eşya üreten bir veya daha fazla, Türkiye dışında yerleşik firmayı aynı maddeleri üretseler bile temsil edebilir. Tek temsilcinin görevleri ile ilgili daha fazla bilgi Kayıt Rehberi 1.5.3.4- ‘Türkiye dışında yerleşik imalatçıların tek temsilcileri’ başlığı altında verilmektedir.

4.6 Türkiye dışında yerleşik imalatçılar, tek temsilcilerine ya da ithalatçılarına kayıt dosyası hazırlanırken nasıl yardım edebilirler?

Türkiye dışında yerleşik imalatçılar TURKREACH KKDIK kapsamında tek temsilcilerine ve ithalatçılarına yardımcı olmak için, ilgili bilgileri toplamaya başlayabilir. Bu bilgilere maddenin tam adı, numarası (CAS ya da EINECS/ELINCS/NLP) ve bileşimi hakkındaki bilgiler dahildir. Bu bilgiler daha detaylı olarak ‘KKDİK Kapsamında Kimyasal Madde İsimlendirme Rehberi’nde verilmiştir. Türkiye dışında yerleşik imalatçı maddenin içsel özelliklerine (Bakınız TURKREACH KKDIK Yönetmeliği Ek 7-11) ilişkin elindeki mevcut bilgileri de vererek katkıda bulunabilir.

Ancak Türkiye dışında yerleşik imalatçının bu destekleyici önlemleri, tek temsilci ya da ithalatçıyı TURKREACH KKDIK kapsamındaki bütün yükümlülüklerinden kurtarmaz.

4.7 Tek temsilci olarak temsil ettiğim Türkiye dışında yerleşik imalatçının kimliğini kayıt dosyasında belirtmem gerekir mi ?

Tek temsilci kimi temsil ettiğini belgelemelidir. Örneğin Türkiye dışında yerleşik imalatçının isim bilgisi Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS)’de verilmelidir ve kendisini tek temsilci olarak atayan Türkiye dışında yerleşik imalatçıdan aldığı belgeyi KKS’ye eklemesi tavsiye edilir.

Bu bilginin kayıt dosyasına dahil edilmesi zorunlu değildir; ancak Bakanlığın talep etmesi halinde sunulması gerekir. Ayrıca tek temsilcinin KKS’de ithalatçıların listesini eklemesi tavsiye edilir.

4.8 Bir maddeyi, Türkiye dışında yerleşik imalatçının tek temsilcisi olarak kayıt altına aldım. Türkiye dışında yerleşik imalatçının ithalatçılarında değişiklik olması, kaydın güncellenmesini gerektirir mi ve bu güncelleme ücrete tabi midir ?

Bir maddeyi kayıt ettirmek için tek temsilci atamış Türkiye dışında yerleşik imalatçı tarafından verilen maddenin ithalatçılarının değişmesi, ilgili maddenin KKS dosyasının Bölüm 1.7’de belirtilen ithalatçı listesinin güncellenmesini gerektirmez.

Fakat tek temsilcinin TURKREACH KKDIK Yönetmeliği Madde 9(2)’ye göre Türkiye’ye ithal edilen ve müşterilere satılan miktarlarla ilgili güncel verileri elinde bulundurması gerekir. İthalatçılar hakkındaki bilgiler KKS’de bildirilebilir. İthalatçı listesinin güncellenmesi ücrete tabi değildir.

Sonraki Sayfa İçin Tıklayınız