Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

KKDIK SSS VIII
 

 

 

 

KKDIK ANA SAYFA

 

 

 

 

KKDIK SSS BOLUM I

KKDIK SSS BOLUM II

KKDIK SSS BOLUM III

KKDIK SSS BOLUM IV

KKDIK SSS BOLUM V

KKDIK SSS BOLUM VI

KKDIK SSS BOLUMVII

KKDIK SSS BOLUM VIII

KKDIK HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VIII

14.1 Genişletilmiş güvenlik bilgi formu gereken bir maddenin alt kullanıcısı olarak benim alt kullanıcı yükümlülüklerim nelerdir?

Alt kullanıcı olarak, tedarikçinizden aldığınız genişletilmiş güvenlik bilgi formunda yer alan maruz kalma senaryosunda belirtilen risk yönetim tavsiyelerini ve kullanım şartlarını takip etmelisiniz. İlgili ise, alt tedarik zincirindekilere bu tavsiyeleri iletin. Karışım üreten bir alt kullanıcı iseniz, karışımı oluşturan bileşenlere ilişkin tedarikçilerinizden aldığınız tüm bilgilerin karışım genişletilmiş güvenlik bilgi formunda yer aldığından emin olun. KKDİK Yönetmeliği kapsamındaki bu yeni öğe, insanların veya çevrenin maruziyeti ile ilgili kullanıma özgü risk yönetim tavsiyesinin ve risk yönetim önlemlerinin alınması ve iletilmesidir.

Alt kullanıcı olarak müşterilerinizden bir kullanımın bilinir hale getirilmesi amacıyla bilgi alıyorsanız, bu bilgiyi üst tedarik zincirinizdeki tedarikçinize iletmeli ya da karışım için mevcut maruz kalma senaryosunun söz konusu kullanımı kapsayıp kapsamadığını değerlendirmeli ve sonunda kendi alt kullanıcı kimyasal güvenlik değerlendirmenizi tamamlamalısınız. Alt kullanıcı olarak, bir tedarikçiden iletilen zararlılık veya risk yönetim bilgilerini sorgulanır hale getiren bilgileriniz bulunuyorsa, tedarikçinize bu bilgiyi iletmelisiniz.

14.2 Genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formunun benim kullanımımı kapsamaması durumunda alt kullanıcı olarak yükümlülüklerim nelerdir?

Alt kullanıcı olarak maddeyi, genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formunda size iletilen koşullar dışında kullanıyorsanız (kendi başına veya bir karışım içinde), veya kullanımınız genişletilmiş güvenlik bilgi formuna hiç dahil edilmemişse, aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz:

• Genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formunda tarif edilen kullanım koşullarına uyun,

• En azından size iletilen maruz kalma senaryosunda tarif edilen koşulları içeren bir maruz kalma senaryosu uygulayın veya tavsiye edin,

• Üreticinin kimyasal güvenlik değerlendirmesine dayanarak, kullanımınızı ‘belirlenen kullanım’ haline getirmek amacıyla tedarikçiye bildirin,

• Bu özel kullanım için (kullanılan toplam miktar 1 ton/yıl veya daha fazla ise) kendi kimyasal güvenlik değerlendirmenizi oluşturun ve kimyasal güvenlik raporuna kaydedin. Kullanımınızı, KKDİK Yönetmeliği Madde 34(2)’ye göre Bakanlığa bildirin.

• Kendi kullanım alanınızı genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formuna dahil etmiş olan başka bir tedarikçi varsa o tedarikçiyle çalışmaya başlayın.

Alt kullanıcı olarak müşterilerinizden bir kullanımın bilinmesi amacıyla bilgi aldıysanız, bu bilgiyi tedarik zincirinin yukarılarındaki tedarikçiye iletmeli ya da karışım için hazırlanan maruz kalma senaryosuna o kullanım alanının dahil edilip edilmediğini belirlemeli ve sonunda kendi ‘alt kullanıcı kimyasal güvenlik değerlendirmenizi’ yapmalısınız.

Alt kullanıcı olarak tedarikçinizden gelen tehlike ve risk yönetim bilgisini sorgulayan bir bilgiye sahipseniz bu bilgiyi tedarikçinize iletmeniz gerekir. Alt kullanıcılar için Teknik Rehber Bölüm 6- Kullanımın maruz kalma senaryosu kapsamında yer alıp almadığına karar verilmesi’nde kendi kullanımınızın maruz kalma senaryosuna dahil edilip edilmediğine nasıl karar verileceği anlatılmaktadır.

Alt kullanıcı kimyasal güvenlik raporu’nun nasıl hazırlanacağına dair bilgi aynı rehberde Bölüm 7-Alt kullanıcı kimyasal güvenlik raporu hazırlanması’nda anlatılmaktadır.

14.3 İzne tabi maddeler kullanıyorsam alt kullanıcı olarak yükümlülüklerim nelerdir?

Madde, izne tabi ise (Ek 17): Spesifik bir kullanım kendi tedarik zincirinizdeki bir üst aktöre verilen izin koşullarına göre söz konusu maddeyi kullanmalı veya kendi kullanım(lar)ınız tedarikçinizin izin kapsamına girmiyorsa kendiniz izin başvurusunda bulunmalısınız. İzne tabi madde kullanıldığında ilk tedarikten sonraki 3 ay içinde Bakanlığa bildirim yapılmalıdır.

Madde kısıtlamaya tabi ise: KKDİK Yönetmeliği Ek 17’de listelenmiş maddelerin piyasaya arzı veya kullanımı ile ilgili kısıtlamalara uymalısınız. Alt kullanıcıların izinle ilgili olası yükümlülükleri,

Alt Kullanıcılar için Teknik Rehber Bölüm 12-‘İzne ilişkin şartlara uyum’da bulunabilir.

14.4 Kayıt ya da bildirim yükümlülüğüne sahip olup olmadığımdan nasıl emin olabilirim?

Sadece Türkiye’deki maddelerin üreticileri veya Türkiye dışından maddelerin, karışımların veya eşyaların ithalatını yapanlar, eşyaların üreticileri veya Tek Temsilciler kayıt yükümlülüğüne sahiptir. Bu bağlamda firmanızın rolü, kullanılan farklı maddelere göre değişebilir, örneğin bir tüzel kişinin, KKDİK kapsamında kendi aktivitelerine bağlı olarak özellikle çok farklı maddeleri ve/veya eşyaları kapsayan aktiviteleri olduğunda birden fazla yükümlülüğe sahip olması muhtemeldir. Bu nedenle, firmaların -örneğin bir maddeyi ithal ettikleri için- kayıt veya bildirim yükümlülüğüne sahip olup olmadığının saptanmasında firmaların kullandıkları tüm maddelerin tedarikçilerini dikkatli bir şekilde belirlemesi önem taşır.

Firmaların kullandıkları madde(ler) için KKDİK kapsamındaki rollerinin ve görevlerinin belirlenmesine ve yükümlülüklerinin tanımlanmasına yardım etmek üzere tasarlanmış Kimyasallar Yardım Masası web sayfası üzerinden gerekli bilgi ve belgelere erişim sağlanabilir. Firmaların, KKDİK Yönetmeliği kapsamındaki farklı rolleri ayırt etmesine yardımcı olabilecek Alt kullanıcılar için Teknik Rehber Başlık 2.5- Rollerin ve Sorumlulukların Tanımlanması kullanabilir.

14.5 Alt kullanıcı olarak maddemin kullanımını ne zaman Bakanlığa bildirmem gerekir?

Bakanlığa bildirmenizi gerektiren durumlar:

  • Bir alt kullanıcı olarak kimyasal güvenlik raporu hazırlamanız gerektiğinde ;
  • Maddeyi yılda 1 tondan daha az miktarda kullanmanız veya maddeyi, ürün ve sürece yönelik araştırma ve geliştirme için kullanmanız durumunda Kimyasal Güvenlik Raporu hazırlama muafiyetinden faydalanmak istediğinizde.

Bakanlığa rapor vermek gerektiğinde, kullandığınız toplam miktarın yılda 1 tonun altında olması haricinde bir nedenle Kimyasal Güvenlik Raporunu hazırlamamışsanız, yılda 1 tondan daha az olan spesifik kullanımları rapora dahil etmeniz gerekmez. Aksi takdirde bütün kullanımlar bildirilmelidir.

Kayıt numaraları maruz kalma senaryosu ekli güvenlik bilgi formu iletildikten sonra 6 ay içinde Bakanlığa bildirilmelidir.

14.6 Alt-kullanıcı, maddeyi ne zaman ÜSOAG faaliyeti için kullanabilir ?

Alt kullanıcının, ÜSOAG faaliyeti için, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme (SR&D) ve Ürün ve Süreç Odaklı Araştırma ve Geliştirme (PPORD) Rehberi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme ve Ürün ve Süreç Odaklı Araştırma ve Geliştirme Rehberi Başlık 1.2.3.2’de açıklandığı üzere iki farklı durumda madde kullanımı söz konusu olabilir.

  1. Madde, KKDİK Madde 7’ye göre kayıtlı olduğunda, alt kullanıcı maddeyi, ürün ve süreç odaklı araştırma ve geliştirme faaliyeti için kullanabilir. Bu gibi durumlarda KKDİK Madde 33(2)’de belirtildiği üzere GBF’ye dahil edilen kullanım hakkında kayıtlı maddenin tedarikçisine bilgi vermelidir. Alt kullanıcının ürün ve süreç odaklı araştırma ve geliştirme faaliyeti amaçlı kullanımını tedarikçisine beyan etmemesi veya kullanımın tanımlanmaması durumunda ve bundan dolayı GBF’de belirtilmemesi halinde, alt kullanıcının KKDİK Yönetmeliği Madde 33(4)’e göre kimyasal güvenlik raporu hazırlaması gerekecektir. Bununla birlikte alt kullanıcı, KKDİK Yönetmeliği Madde 33(4)(e)’ye göre ürün ve süreç odaklı araştırma ve geliştirme kullanımları için insan sağlığı ve çevre riskinin, işçi sağlığı ve çevrenin korunmasına yönelik yasal gereklere uygun olarak yeterli şekilde kontrol etmesi durumunda yükümlüğünden muaftır. Alt kullanıcının kimyasal güvenlik raporu hazırlama yükümlüğünden muafiyeti için KKDİK Yönetmeliği Madde 34(1)(b)’ye göre kullanımını Bakanlığa bildirmesi gerekecektir.
  2. Maddenin, KKDİK Yönetmeliği Madde 10’a göre bildirilmiş olması ve bu nedenle kayıttan muaf olması durumunda alt kullanıcı, imalatçı veya ithalatçının, ÜSOAG bildiriminde ad ve adresiyle kendisinden bahsetmesi halinde ürün ve süreç odaklı araştırma ve geliştirme faaliyetinde yer alabilir. Alt kullanıcı, ÜSOAG bildirimini tek başına sunamaz çünkü ÜSOAG bildirimi, kayıttan muafiyet sağlar ve alt kullanıcı kayıt yükümlülüğüne tabi değildir.

14.7 Bir alt kullanıcı veya dağıtıcı, tek başına veya karışım içinde piyasaya arz ettiği maddelerinin kayıt durumunu KKDİK Yönetmeliğine göre kontrol etmekle yükümlü müdür?

Alt kullanıcıların ve dağıtıcıların, tek başına veya bir karışım içinde KKDİK Yönetmeliği Madde 6 uyarınca Türkiye piyasasına arz edilen maddelerin KKDİK kapsamındaki kayıt gerekliliğinin yerine getirilmesi için kayıt durumu bilgisini kontrol etmeleri zorunludur.

Tek başına veya karışım içindeki maddenin imalatçıları ve ithalatçıları, maddelerin kayıtlı olup olmadığına ve ne zaman kayıt altına alınacağına dair gerektiğinde alt kullanıcı veya dağıtıcıların alternatif tedariği araştırmalarına dair maddenin alt kullanıcıları veya dağıtıcıları ile iletişim kurmaya teşvik edilir. Madde kayıt ettirildiğinde, tedarikçi kayıt numarasını KKDİK Yönetmeliği Madde 27’ye göre GBF içinde belirtilerek ya da uygunsa Madde 28’e göre tedarik zincirinde aşağıya doğru iletmekle yükümlüdür.

15.1 Kansorejen, mutajen ve üreme sistemine toksik (CMR) olarak sınıflandırılan ve SEA Yönetmeliği Ek-6’ya dahil edilen fakat henüz KKDİK Ek-17’nin 1-6 girişlerine dahil edilmeyen maddeler, KKDİK Ek-17’nin 28-30 girişlerinin kısıtlamaları kapsamında mıdır?

Hayır, sadece Ek-17’nin (1-6) ilgili girişlerinde listelenen maddeler, 28-30 girişlerindeki kısıtlamaların kapsamındadır.

15.2 Hangi tip organo kalay bileşikler, KKDİK Ek-17’nin 20. girişi kapsamındadır?

KKDİK Yönetmeliği Ek-17, 20. girişte yer alan organokalay bileşikler, karbon-kalay bağı içermelidir. Kalay tuzları veya organo kalay bileşikleri gibi kalayın, karbondan (örneğin hekzanoik asit, 2-etil-, kalay(+2)tuzu (CAS No: 301-10-0) ayrı olarak başka bir atoma bağlandığı maddeler, KKDİK Yönetmeliği Ek-17 20. girişi kapsamında değildir.

15.3 KKDİK Ek 17’nin 23. girişinin 10. paragrafına göre kadmiyum, takıların metal parçalarındaki metalin içinde ağırlıkça % 0,01’e eşit veya daha büyük konsantrasyonlarda kullanılamaz veya piyasaya arz edilemez. Bu eşik sınırı tek bir ürünün her bir metal bileşenine mi yoksa takının bütününe mi uygulanır?

KKDİK Yönetmeliği Ek 17, 23. girişinde kadmiyum eşik konsantrasyonu takının her bir metal parçasına uygulanır. Mevzuata göre, örneğin ‘takının metal parçaları ve imitasyon takılar’ her bir metal kısmın ilgili olduğu anlamına gelmektedir; dolayısıyla bu durumda kısıtlamanın konsantrasyonun hesaplanmasına uygulanıp uygulanmadığını belirlemek için her bir metal parça için yapılmalıdır. Bu nedenle, takının iç kısım (metalik) yüzeyinde kaplama olarak birkaç metal tabakanın olması durumunda, bunlar metal kısmın entegre parçası olarak dikkate alınmalı ve % 0,01 konsantrasyon limiti metal kısmın parçanın tümü için hesap edilmelidir. İç kısmın metal olmaması ancak kaplamanın metal tabakalardan ibaret olması durumunda bu kaplama bir metal parça olarak ele alınır. Takının, çeşitli metal tabakalar içermesi durumunda, her biri konsantrasyon sınırını karşılamalıdır.