Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

KKDIK TARİHLERİ
 

KKDİK UYGULAMALARI YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHLERİ
(MADDE 66)

Yönetmelikte yer alan yükümlülükler

Yürürlüğe girme tarihi

Ön-MBDF (Ön-kayıt)

31/12/2020’ye kadar

Kayıt

 

31.12.2023’ye kadar

Değerlendirme

İzne tabi madde için alt-kullanıcı bildirimi

Kısıtlamalar

5 farklı tarihten itibaren

28 – Kanserojen 1 a ve 1b 29 – Mutajen 1 a ve 1b

30  – Üreme için toksik 1a ve 1b

31  - kreosot; antrasen yağı, zift. v.b 32 - Kloroform

34  - 1,1,2 Trikloretan

35  - 1,1,2,2 Tetrakloroetan

36  - 1,1,1,2 Tetrakloroetan

37  - Pentakloroetan

38  - 1,1 Dikloretilen

40 – Alevlenebilir gaz kategori 1 veya 2, alevlenebilir sıvı kategori 1, 2 veya 3, alevlenebilir katı kategori 1 veya 2 olarak sınıflandırılan maddeler, suyla temas ettiğinde, alevlenebilir gaz çıkaran maddeler ve karışımlar, kategori 1, 2 veya 3, piroforik sıvılar kategori 1 veya piroforik katılar kategori 1 olan maddeler 41 - Hekzakloroetan

45 - Difenileter, oktabromo türevleri 48 - Toluen

49 - Triklorobenzen

54 - 2-(2-metoksietoksi)etanol (DEGME) 55 - 2-(2-butoksietoksi)etanol (DEGBE) 57 - Siklohekzan

58 - Amonyum Nitrat (AN)

60 - Akrilamid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2018

62 – Fenil cıva bileşikleri

31.12.2019

46a - Nonil fenoletoksilatlar (NPE)

47 – Krom VI Bileşikleri (47. girdi (1-4. paragraflar için) 65 - İnorganik Amonyum Tuzları

 

31.12.2021

66 – Bisfenol A

31.12.2022

Diğer kısıtlamalar

Yönetmelik yayım tarihinden 6 ay sonra (23.12.2017)