Login

Cloud

TR

EN

 
 


E-bulletin
 
Name
Surname
E-mail
Become Member
Leave Membership
 
Recommend
 
Name
Surname
E-mail*
*E-mail you will recommend
Recommend
 

MSDS Authoring Expert Training
 

 

 

 

 

Ön Başvuru Formu

İletişim

Eğitim Takvimi (Mart, Nisan Mayıs 2014)

İleri Düzey Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)Hazırlayıcısı Eğitim Duyurusu

 

[...26.12.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 26.12.2009 tarihinde yürürlüğe giren “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik 5.Maddesi e bendinde; "Güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatlarda da güvenlik bilgi formları, aynı niteliğe sahip kişilerce hazırlanır denmektedir." ...]

 

DORUK SİSTEM AKADEMİ tarafından bu belgeye sahip sertifikalı personeller için İleri Düzey (MSDS) Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama eğitimleri açılmıştır.

Katılım Şartı : TÜRKAK Akreditasyonlu ve geçerli "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Sertifikasına" sahip olmak.

Bu eğitimlerle Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcılarına tamamlayıcı ileri düzey eğitim verilmesi amaçlanmıştır.

Aktif olarak MSDS hazırlamak isteyen, düzenli olarak MSDS uyumlama, düzenleme ve hazırlama işleri yapan profesyonellerin oldukça faydalanacağı bu eğitimle birlikte pratik olarak kullanılan bilgi bankalarını, MSDS tablo formatlarını, uyumlama ve düzenleme çalışmalarının ve karışımların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğreneceksiniz.

Profesyonel kariyerinize oldukça önemli bir katkı sağlayacak olan bu eğitimle birlikte Katılım Sertifikası alacaksınız.

Ayrıca sınava katılmak isteyenlere "İleri Düzey MSDS Hazırlayıcısı" Belgesi verilecektir. Bu belge tamamen Doruk Sistem Tarafından verilmektedir.

Aşağıdaki eğitim yerinde 3 gün eğitim, 3. gün sonu katılmak isteyenlerle sınav yapılacaktır.

  • Katılım 25 kişi ile sınırlıdır.
  • Eğitim Tarihi : 27-28-29 MAYIS
  • Eğitim Katılım Ücreti : 625 € + KDV
  • Sınav katılım ücreti : 75 € + KDV
  • Eğitim Yeri : Doruk Sistem Binası Merkez Eğitim Salonu– Itri Dede Sokak No:17 Kızıltoprak İstanbul

    Eğitime, Sınava veya her ikisine de katılmayı düşünen kişilerin başvuru formunu doldurarak DORUK SİSTEM AKADEMİ eğitim birimi yetkililerine elden teslim etmeniz yada e-posta göndermeniz gerekmektedir.

İletişim: Barbaros Canıtez akademi@akademi.com.tr  
Tel: 0 216 337 83 83

 
Terms & Conditions