Login

Cloud

TR

EN

 
 


E-bulletin
 
Name
Surname
E-mail
Become Member
Leave Membership
 
Recommend
 
Name
Surname
E-mail*
*E-mail you will recommend
Recommend
 

MSDS Training
 

 

 

 

 

 

Eğitim Duyurusu

Ön Başvuru Formu

İletişim

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimi  ve Sınavına Katılım Şartları

 

Program adı : GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISI

Öğrenim : Aday en az lise mezunu olmalıdır.
Toplam İş Deneyimi : Yurt veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayan, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı sınavına katılmak isteyen adayların öğrenim durumları ile ilişkili olan aşağıda belirtilen iş tecrübesi şartını sağlamaları gerekmektedir.

Lise;

- Lise mezunu adaylardan 5 yıllık,
- Kimya Meslek Lisesi, Çevre Sağlığı Meslek Lisesi, Kimya Teknik Lisesi ve bunun gibi konuyla ilgili lise düzeyi eğitim kurumlarında eğitimlerini tamamlayarak mezun olan, meslek lisesi mezunlarından 3 yıllık,
- Teknik lise mezunlarından 2 yıllık,

kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol vb. bölümlere ait iş tecrübesi aranır.

Ön lisans;

Kimya, Kimya Teknolojisi, Petrokimya, Rafineri ve Petrokimya Teknolojisi, Çevre Sağlığı, Biyokimya, Boya Teknolojisi, Kozmetik Teknolojisi, İş/İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği veya kimya bilimi ile ilgili eğitim konularına müfredatında en az bir yarı dönem yer verilen ön lisans eğitim kurumlarında 2 yıllık eğitimlerini tamamlayarak mezun olan, başvuru sahiplerinden en az 1 yıllık kimya sektörü üretim, laboratuvar kalite kontrol vb. bölümlere ait iş tecrübesi aranır.

Lisans;

Yurt veya yurt dışında, Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya Teknolojisi, Petrokimya, Biyokimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Çevre Sağlığı, Tekstil Mühendisliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği veya eğitim müfredatında temel kimya eğitimine yer veren lisans eğitim kurumlarından mezun olan, başvuru sahiplerinden iş tecrübesi şartı aranmamaktadır.

Yüksek lisans, doktora, doçent, profesör;

Lisans eğitimini tamamlayıp, yüksek lisansını, doktorasını, doçentliğini, profesörlüğünü kimya bilimi ile ilgili konularda yapan adaylardan iş tecrübesi şartı aranmamaktadır.

Dikkat edilmesi gereken noktalar : Adaydan özel bir şart aranmamakta olup, bazı kimyasallara karşı olabilecek hassasiyet (örneğin alerji gibi) sonucu meydana gelecek durumlardan başvuru sahibi sorumludur.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER;

1. DİPLOMA FOTOKOPİSİ
2. NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
3. BELGELI PERSONEL VE BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESI
4. BAŞVURU ÜCRETİ MAKBUZU/DEKONTU
5. VAR İSE, EĞİTİM VERMEYE YETKİLİ ORGANİZASYONLARDAN ALINAN GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISI EĞİTİM SERTİFİKASI ve EĞİTİMCİ ADI SOYADI
6. TECRÜBE ŞARTI ARANAN ADAY İÇİN, KİMYA VE/VEYA ÇEVRE KONULARINDA SAHİP OLDUĞU İŞ TECRÜBESİNİ GÖSTERİR BELGE/BELGELER

 
Terms & Conditions