Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

OHSAS 18001 Standardı'nın Yapısı
 

OHSAS 18001 Standardı'nın Yapısı

OHSAS 18001 Standardı, temel olarak 4 ana maddeden oluşmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ne ilişkin şartlar standardın 4. maddesinde verilmekte olup, ilk üç madde standarda ilişkin genel açıklamaları içermektedir ve uygulama maddeleri değildir. Standardın 4.1 maddesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ne ilişkin genel şartları, 4.2 maddesi iş sağlığı ve güvenliği politikası ile ilgili şartları, 4.3 maddesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin planlanmasına ilişkin şartları, 4.4 maddesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin uygulanması, dokümantasyonu ve ayrıca kaynakların yönetimi ile ilgili şartları, 4.5 maddesi tüm bu yapılanların ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili şartları ve 4.6 maddesi ise yönetimin gözden geçirmesi ile ilgili şartları tanımlar.

Yukarıda standart maddelerinin genel yapısına ilişkin verilmiş bilgilerden çıkarılacağı gibi, OHSAS 18001, esas olarak 5 temel prensip üzerine inşa edilmiş bir standarttır. Bu prensipler aşağıdaki gibidir:

1) İSG politikası,
2) Planlama,
3) Uygulama ve işletme,
4) Kontrol ve düzeltici faaliyet,
5) Yönetimin gözden geçirmesi.

OHSAS 18001 Standardı, “Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al” olarak bilinen PUKÖ metodolojisine dayanır. PUKÖ kısaca şöyle açıklanabilir;

Planla: Kuruluşun İSG politikasına uygun olarak sonuçların elde edilmesi için gerekli hedefleri ve prosesleri belirle.
Uygula: Prosesleri uygula.
Kontrol et: Prosesleri izle ve İSG politikasına, hedeflerine, yasal ve diğer şartlara göre ölç ve sonuçları bildir.
Önlem al: İSG performansını sürekli olarak iyileştirmek için önlem al.

OHSAS 18001 Standardı, yasal şartları ve İSG riskleri hakkındaki bilgileri dikkate alan bir politikanın ve hedeflerin geliştirilmesi için bir kuruluşa yardımcı olmak üzere İSG yönetim sisteminin şartlarını belirlemektedir. Her tipte ve büyüklükteki kuruluşa uygulanması amaçlanmıştır ve farklı coğrafi, kültürel ve sosyal şartları karşılamaktadır. Sistemin başarısı kuruluşun bütün seviyelerinden ve fonksiyonlarından, özellikle üst yönetimden taahhüt alınmasına bağlıdır. Bu tür bir sistem bir kuruluşa İSG politikasını geliştirme, politika taahhütlerini gerçekleştirecek hedefleri ve prosesleri belirleme, gerektiğinde performansın iyileştirilmesi için tedbir alma ve sistemin bu standardın gereklerine uygunluğunu gösterme konularında sistematik bir imkan sağlamaktadır. Bu standardın genel amacı sosyo-ekonomik denge içinde iyi İSG uygulamalarını desteklemek ve teşvik etmektir. Gereklerin çoğunun aynı zamanda ele alınması mümkün olduğu gibi her hangi bir zamanda da incelenebileceği dikkate alınmalıdır.

OHSAS 18001 Standardı’nda objektif olarak tetkik edilebilecek şartlar yer almaktadır. Ancak, OHSAS 18001 Standardı İSG performansı için İSG politikasında taahhüt edilenlerin ötesinde yasal şartlara veya kuruluşun uymayı taahhüt ettiği diğer şartlara uygunluk için, yaralanmaların ve hastalıkların önlenmesi için ve sürekli iyileştirme için mutlak şartlar belirtmemektedir. Bundan dolayı, benzer faaliyetleri yapan ancak farklı İSG performansına sahip olan iki kuruluş bu standartların şartlarını karşılayabilir.

OHSAS 18001 Standardı, kalite, çevre, güvenlik veya mali yönetim gibi diğer yönetim sistemlerine özel şartları kapsamaz; ancak bu standardın maddeleri diğer yönetim sistemlerinin maddeleri ile uyumlu hale getirilebilir veya birleştirilebilir. Bir kuruluşun bu İSG standardının şartlarına uygun bir İSG yönetim sistemi kurmak üzere mevcut yönetim sistemlerini uyarlaması mümkündür. Ancak, yönetim sisteminin çeşitli maddeleri uygulanması istenilen amaca ve ilgili taraflara bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
Danışmanlık ve Belgelendirme

OHSAS 18001 Nedir?
OHSAS 18001'in Faydaları Nelerdir?
OHSAS 18001'in Tarihsel Gelişimi Hakkında