Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

REACH uyum testi SVHC Yüksek Önem arz Eden Maddeler Substance of Very High Concern
 

Yüksek Önem Arz Eden Maddeler

Substance of Very High Concern(SVHC)


Aşağıdaki tehlikelerden herhangi birini içeren  maddelere "Yüksek Önem Arz Eden Maddeler" (SVHC) olarak kabul edilmektedir.

• Kanserojenik, mutajenik veya ürmeye toksik (CMR)
• Kalıcı, bio-birikimli ve toksik (PBT);
• Yüksek kalıcılıkta ve ve yüksek bio-birikimli (vPvB);
• Ciddi veya geri dönüşümsüz olarak çevreyi ve insan sağlığını tahrip eden ve hormon sistemine zarar veren maddeler ;

ECHA ilk listeyi Ağustos 2008'de,  ikinci SVHC aday listesini Ocak 2010 ve üçüncü listeyi Haziran 2010 yayımladı. Bu SVHC aday listesine (şu anda 38 madde) üye devletler daha fazla maddenin eklenmesi için önerilerde bulunmaktadırlar. Gelecekte bu listelere çok daha fazla madde ekleneceği bilinmektedir.

SVHC Yüksek önem arz maddeler listesine buradan ulaşabilirsiniz.

REACH tüzüğü uyarınca SVHC listelerine nasıl uyum sağlayacaksınız?

Öncelikle ürünlerininizin içerisinde SVHC listesinde yer alan bir maddenin olup olmadığını kontrol etmeniz gerekmektedir. Bunu kendiniz veya tedarikçileriniz vasıtası ile yapabilirsiniz. Ürünlerinizin içerisinde SVHC maddelerinin olup olmadığı yapılacak testlerle belirlenir. Bu testler için bizimle irtibata  geçebilirsiniz.

Ürün içerisindeki oranların tespit edilmesinden sonra aşağıda belirtilen önlemlerin alınması gerekmektedir.

Bildiri :  Ürün içerisinde SVHC listesinde mevcut olan bir madde mevcut ise ve ürün formulunde oran olarak % 0,01den fazla ise ve yıllık toplam kullanımı bir tondan fazla ise maddenin Avrupa Kİmyasal Ajansına bildirilmesi gerekmektedir.

İletişim Gerekliliği : Ürününüz SVHC listesinde bulunan bir maddeyi % 0,1 oranında ve fazlasını içeriyorsa bu bilgiyi ürünü kullananlara bildirmek zorundasınız.

Kısıtlama ve İzin: SVHC listesinde bulunan bir maddeyi içeren ürünü Avrupa birliğine sokmanız için izin gerekmektedir veya sokamazsınız. Aynı zamanda bu maddeleri içeren ürünlere ait kısıtlamaları çok iyi takip etmeniz gerekmektedir.

Fiyatı : Lütfen Adet Belirterek Teklif İsteyin

Sunduğumuz Hizmetler

SVHC Uyumluluk Çözümleri

SVHC Test ve SVHC Değerlendirme Raporu: SVHC maddeleri ile ilgili her türlü test ve analizleri yapmaktayız. Ayrıca ürünlerinizde kullandığınız miktarları belirlemede önceden yapılacak testlerle sizlere yardımcı olabilmekteyiz. Akredite laboratuarlarda yapılmış test ve analizlere uluslararası geçerlilikte değerlendirme raporları yazmaktayız.

Güvenli Kullanım Rehberi ve GBFler: Yapılan testler sonucunda konsantrasyon limitlerinin üzerinde bulunan maddeleri içeren eşyalarınız için güvenli kullanım rehberi hazırlıyoruz. Ayrıca bu  maddeleri içeren ürünleriniz için Güvenlik Bilgi Formları hazırlıyoruz.


İzin Başvurusu : Eğer ürün içerisinde SVHC listesinde bulunan veya REACH Ek XIV kısıtlı ürünler listesinde bulunan bir maddeyi kullanma gerekliliğiniz var ise Avrupa Kimyasallar Ofisinden ürne ait izinlerin alınmasında size yardımcı oluyoruz.

Hizmetini verdiğimiz test ve analizler için lütfen uzmanımızı arayın detaylı konuşalım.