Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

SEVESO GÜVENLİK RAPORU III. BÖLÜM - KAZA SENARYOLARI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ
 

 

 Seveso İletişim Hattı
 Seveso Ana Sayfa
 
 Güvenlik Raporu Bölüm I
 Güvenlik Raporu Bölüm II
 
(Yeni Yayınlanan Tebliğ - 24 Ocak 2015)
(Yeni Yayınlanan Tebliğ Ekleri -24 Ocak 2015)
 INERCO DORUK SUNUM

 

SEVESO Güvenlik Raporu Bölüm 3 - Büyük Kaza Senaryoları ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Bilgi
SEVESO Güvenlik Raporu Nasıl Hazırlanır?
GÜVENLİK RAPORUNDA BULUNMASI GEREKLİ ASGARİ BİLGİNİN İÇERİĞİ
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Büyük Kaza Senaryoları ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Bilgi
 
3.1 Büyük kaza senaryoları

Senaryolar, yangın (Ör: Havuz (birikinti) yangını, parlama yangını, tank yangını, jet yangını vb.), patlama (Ör: Buhar bulutu patlamaları, kaynayan sıvı buharının patlaması ve toz patlaması gibi kimyasal nedenli patlamalar ile tank patlaması gibi fiziksel nedenli patlamalar) ve yayılıma (Ör: Toksik bulutlar, toprak/hava/su kirliliği vb.) neden olabilecek tehlikeli maddeler dikkate alınarak seçilir ve bu senaryoların hangi önceliklere göre ve nasıl seçildiğine ilişkin gerekçeler açıklanır. (Ör: Geçmişte meydana gelmiş kazalar, ramak kala olayları vb.)

Her bir tesis için, tehlikeli maddenin niteliğine göre toksik yayılım, patlama ve yangın olaylarının her birinin değerlendirildiği belirlenen tehlikelerin neden olabileceği büyük kaza senaryolarının en az 6 tane büyük kaza senaryosu hakkında ayrıntılı bilgi verilir ve seçilen senaryolarda ilgili Yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen mümkün olan en yüksek önlem seviyesinin nasıl sağlandığına ilişkin bilgi bulunur.
 
Büyük kaza senaryoları için uygulanan güvenlik tedbirleri, bu tedbirlerin teknik veya insan faktörüne bağlı olup olmadığı ile tedbirlerin güvenilirlik seviyeleri hakkında bilgi verilir.

Seçilen büyük kaza senaryolarının değerlendirilmesinde kullanılan varsayımlar, tehlikeli maddelerin çeşitli fiziksel halleri ile senaryoların sonuçları hakkında bilgi verilir.

Seçilen her bir senaryo için aşağıda belirtilen “Büyük Kaza Senaryo Formu” doldurularak güvenlik raporu ekinde sunulur

Büyük Kaza Senaryo Formu
 
 


3.2 Güvenlik Tedbirleri

İşletmede, büyük kaza senaryoları sonucu belirlenen tedbirler önleyici ve sınırlayıcı olmak üzere iki seviyede sınıflandırılır. Bu tedbirlerin her biri davranışsal ve teknik güvenlik tedbirleri şeklinde aşağıda belirtilen başlıklar altında belirtilir. Güvenlik tedbirleri; denetlenebilirlik, yedeklilik, fiziksel ayrıklılık, bağımsızlık, farklılık ve güvenilirlik prensipleri dikkate alınarak belirtilir.

Ancak seçilen büyük kaza senaryolarının meydana gelme frekanslarının hesaplanmasında, eğitim, sertifikasyon, prosedürler, periyodik test ve kontroller, bakım, iletişim, işaretler, bilginin mevcut ve anlaşılır olması gibi güvenlik tedbirleri doğrudan kullanılamaz. Söz konusu tedbirler, bunların dışında kalan güvenlik tedbirleri içerisinde değerlendirilir.
Ayrıca, seçilen büyük kaza senaryolarının meydana gelme frekanslarının hesaplanmasında operatör müdahalesinin yer aldığı hesaplamalarda, operatörün hata yapma olasılığı, en az 0,1 olarak değerlendirilebilir. Bundan daha düşük olasılık verileri hesaplamalarda dikkate alınamaz.

3.2.1 Önleyici Tedbirler

Önleyici tedbirler, büyük kazalara yol açabilecek kök nedenlerin ortaya çıkmasını engellemeye veya bu nedenlerin sonuçlarının büyük bir kazaya sebep olmadan engellenmesine yönelik alınır.
 
3.2.1.1 Davranışsal Önleyici Tedbirler

Talimatlar doğrultusunda hareket etme, manuel açma-kapama işlemleri vb.
3.2.1.2 Teknik Önleyici Tedbirle
Güvenlik enstrümanlı sistemler ve güvenlik cihazları, genel proses tasarımı, temel proses kontrol sistemleri, alarmlar, güvenlik enstrümanlı sistemler vb.
 
3.2.2 Sınırlayıcı Tedbirler

Sınırlayıcı tedbirler, büyük bir kazaya neden olabilecek tehlikeli olay olduktan sonra sonuçlarını sınırlandırmak amacıyla alınır. 

3.2.2.1 Davranışsal Sınırlayıcı Tedbirler

Ör. Talimatlar doğrultusunda hareket etme, manuel açma-kapama işlemleri vb.

3.2.2.2 Teknik Sınırlayıcı Tedbirler 

Ör. Güvenlik enstrümanlı sistemler ve güvenlik cihazları, güvenlik sığınakları, yüzey suları ve yeraltı sularının korunması için bariyer sistemleri, yangınla mücadele tesisleri, acil durum planları, patlayıcıların bulunduğu binalar için sütreler vb.

Kaynaklar

Ekler
 
.