Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

S.S.S
 

SEVESO Sıkça Sorulan Sorular

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALAR

Kuruluşumuz tehlikeli madde alım-satımı yapmaktadır. Maddelerimiz başka bir işletmecinin malı olan depolarda kiralık olarak depolanmaktadır. Bu maddelerin bildirimleri kuruluşumuz tarafından mı yapılacaktır?

Hayır.30.12.2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili Yönetmeliğin amacı bakımından, tehlikeli maddelerin bulundurulduğu (depolandığı, işlendiği, kullanıldığı, üretildiği vb.) yer, konum olarak önem arz etmektedir. Yönetmelik kapsamında, deponun işletmecisi, kuruluş olarak bildirim yapmak ve diğer sorumlulukları yerine getirmek zorundadır.

Kimler Bildirimde Bulunacaktır?

Yönetmeliğin Ek-I Bölüm 1 ve Bölüm 2'sinde yer alan tehlikeli maddeleri bulunduran tüm kuruluşlar bildirimde bulunacaktır.

Bildirimler için son tarih ne zaman?

Yönetmeliğin “Bildirimler” başlıklı 7. maddesi Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle yürüklükte olduğundan bildirimlerin hali hazırda yapılmış olması gerekmektedir.

Tehlikeli Atıkların Bildirimi Yapılacak mı?

Hayır.Tehlikeli atıklar Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Alevlenir Katıların Bildirimi Yapılacak mı?

Hayır.Tehlikeli atıklar Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Karışım ve/veya müstahzarın bildirimi esnasında, karışım ve/veya müstahzardaki tehlikeli maddelerin miktarı üzerinden mi bildirim yapılacak?

Hayır.Karışım ve/veya müstahzarın sınıflandırılması yapılarak toplam miktar üzerinden bildirim yapılacaktır.

Bildirim yapılırken yıllık toplam miktar üzerinden mi bildirim yapılacak?

Hayır.Bildirim yapılırken tehlikeli maddenin yıl içerisinde herhangi bir zamanda bulundurulduğu en fazla miktar esas alınacaktır


Yönetmeliğin EK-1'inde belirtilen niteleyici miktarların altında madde/müstahzar bulunduruyoruz. Bildirim yapmalı mıyız?

Yönetmeliğin 7. Maddesi gereği Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde belirtilen tehlikeli maddeleri bulunduran veya bulunduracak kuruluşun işletmecisi bildirimde bulunur.


Tehlikeli maddelerin taşınması (karayolu, demiryolu, kıta içi suyolu, deniz veya hava yoluyla) kapsamda mıdır?


Yönetmeliğin Madde-3,1(c-1) paragrafında belirtildiği üzere tehlikeli maddelerin bu Yönetmelikle kapsanan kuruluşların sınırlarının dışında karayolu, demiryolu, kıta içi suyolu, deniz veya hava yoluyla taşınmasına, yönetmeliğin kapsamı dışındadır.Ancak, tehlikeli maddelerin kuruluş sınırları içerisinde taşınması kapsam dahilindedir.


Askeri amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar bildirimde bulunacak mı?

Yönetmeliğin 3.1.a bendi gereği kapsam dışındadır. Ancak, askeri amaçlı faaliyetlerde (üretim, depolama vb.) bulunan ancak askeri olmayan kuruluşlar bildirimde bulunacaktır.


Karışım ve/veya müstahzarın bildirimi esnasında, karışım ve/veya müstahzardaki tehlikeli maddelerin miktarı üzerinden mi bildirim yapılacak?

Hayır.Karışım ve/veya müstahzarın sınıflandırılması yapılarak toplam miktar üzerinden bildirim yapılacaktır.


Bildirim yapılırken yıllık toplam miktar üzerinden mi bildirim yapılacak?

Hayır.Bildirim yapılırken tehlikeli maddenin yıl içerisinde herhangi bir zamanda bulundurulduğu en fazla miktar esas alınacaktır.


Boru hatları ile taşımacılık Yönetmelik kapsamında mıdır?

Boru hatları ile taşımacılığın kuruluş sınırları içerisinde kalması halinde bu taşımacılık kapsam dahilindedir


Tehlikeli maddeyi tank içinde depolayarak elinde bulunduran kuruluşların herhangi bir zamanda bulundurduğu mevcut en yüksek miktar nasıl belirlenir? 


Depolama yapılan tankın kullanılabilir maksimum kapasitesi, tankta depolanan madde için herhangi bir zamanda bulundurulan en yüksek miktar olarak alınır

Daha Fazla Sorunuz mu Var?

Lütfen Bizi Arayınız.