Lisanssız Demo Sürümü
Lisanssız Demo Sürümü
Lisanssız Demo Sürümü
Lisanssız Demo Sürümü
Lisanssız Demo Sürümü
Lisanssız Demo Sürümü
Lisanssız Demo Sürümü
Lisanssız Demo Sürümü
Lisanssız Demo Sürümü
Lisanssız Demo Sürümü
Doruk Kimyasal Güvenlik Yönetim Sistemleri - Doruk Chemical Safety Management Systems KKDIK, TREACH, MSDS GBF SDS GHS CLP REACH SVHC ISO 14001 SEVESO BEKRA Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Yönetmeliği Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama - Zararlılık İşaretleri
 

 

 Login

Cloud

TR

EN

 
 


Zararlılık İşaretleri
 

 ZARARLILIK İŞARETLERİ
 Fiziksel Zararlılıklar
 1.1 İşaret : Patlayan Bomba
 

Zararlılık işareti (1)

Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)  

GHS01   

 

Ek-1 Başlık 2.1

Kararsız patlayıcılar

Ek-1 Başlık 2.1.2.2  Patlayıcılar Kısım  1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Ek-1 Başlık   2.8

Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve karışımlar, Tipler A, B

Ek-1 Başlık  2.15

Organik peroksitler, Tipler A, B

 
  1.2 İşaret : Alev
 

Zararlılık işareti (1)

Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)  

GHS02

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-1 Başlık  2.2

Alevlenir gazlar, zararlılık kategorisi 1

Ek-1 Başlık  2.3

Alevlenir  aerosoller, zararlılık kategorileri 1, 2

Ek-1 Başlık  2.6

Alevlenir  sıvılar, zararlılık kategorileri 1, 2, 3

Ek-1 Başlık 2.7

Alevlenir  katılar, zararlılık kategorileri 1, 2

Ek-1 Başlık  2.8

Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve karışımlar, Tipler B, C, D, E, F

Ek-1 Başlık 2.9

Piroforik sıvılar, zararlılık kategorisi 1

Ek-1 Başlık  2.10

Piroforik katılar,  zararlılık kategorisi 1

Ek-1 Başlık 2.11

Kendiliğinden ısınan maddeler ve karışımlar, zararlılık kategorileri 1, 2

Ek-1 Başlık 2.12

Su ile temas ettiğinde alevlenir gaz çıkaran maddeler ve karışımlar, zararlılık kategorileri 1, 2, 3

Ek-1 Başlık 2.15

Organik peroksitler, Tipler B, C, D, E, F

 
 1.3 İşaret : Daire Üzerinde Alev
 

Zararlılık işareti (1)

Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

GHS03  

     

Ek-1 Başlık 2.4

Oksitleyici gazlar, zararlılık kategorisi 1

Ek-1 Başlık 2.13

Oksitleyici sıvılar, zararlılık kategorileri 1, 2, 3

Ek-1 Başlık 2.14

Oksitleyici katılar, zararlılık kategorileri 1, 2, 3

 
  1.4 İşaret : Gaz Silindiri
 

Zararlılık işareti (1)

Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

GHS04

Ek-1 Başlık 2.5

Basınç altındaki gazlar:

Sıkıştırılmış gazlar;

Sıvılaştırılmış gazlar;

Soğutulmuş sıvılaştırılmış gazlar;

Çözünmüş gazlar

 
 1.5 İşaret : Aşınma
 

Zararlılık işareti (1)

Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

GHS05

 

 

 

 

Ek-1 Başlık 2.16

Metaller için aşındırıcı, zararlılık kategorisi 1

 

Zararlılık işareti (1)

Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

GHS05

 

 

 

 

Ek-1 Başlık 2.16

Metaller için aşındırıcı, zararlılık kategorisi 1

 
 1.6 ZARARLILIK İŞARETİ GEREKMEYEN ZARARLILIK SINIFLARI VE ZARARLILIK KATEGORİLERİ:
 

Ek-1 Başlık 2.1 : Kısım 1.5’in Patlayıcıları

Ek-1 Başlık 2.1 : Kısım 1.6’nın Patlayıcıları

Ek-1 Başlık 2.2 : Alevlenir gazlar, zararlılık kategorisi 2

Ek-1 Başlık 2.8 : Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve karışımlar, Tip G

Ek-1 Başlık 2.15 : Organik Peroksitler, Tip G

 
 2.1. İŞARET: KURU KAFA VE ÇAPRAZ KEMİKLER
 

Zararlılık işareti (1)

Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

GHS06

Ek-1 Başlık 3.1

Akut toksisite (ağız yolu, cilt yolu, soluma yolu), zararlılık kategorileri 1, 2, 3

 
 2.2. İŞARET: AŞINMA
 

Zararlılık işareti (1)

Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

GHS05 

    

Ek-1 Başlık 3.2

Cilt aşınması, zararlılık kategorileri 1A, 1B, 1C

Ek-1 Başlık 3.3

Ciddi göz hasarı, zararlılık kategorisi 1

 
 2.3. İŞARET: ÜNLEM İŞARETİ
 

Zararlılık işareti (1)

Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

GHS07

Ek-1 Başlık 3.1

Akut toksisite (ağız yolu, cilt yolu, soluma yolu), zararlılık kategorisi 4

Ek-1 Başlık 3.2

Cilt tahrişi, zararlılık kategorisi 2

Ek-1 Başlık 3.3

Göz tahrişi, zararlılık kategorisi 2

Ek-1 Başlık 3.4

Cilt  hassaslaştırıcılığı , zararlılık kategorisi 1, 1A, 1B

Ek-1 Başlık 3.8

Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma, zararlılık kategorisi 3

Solunum yolu tahrişi

Narkotik etkiler

 
 2.4. İŞARET: SAĞLIK ZARARLILIĞI  
 

Zararlılık işareti (1)

Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

GHS08

 

     

 

 

 

 

Ek-1 Başlık 3.4

Solunum  hassaslaştırıcılığı, zararlılık kategorisi 1, 1A, 1B

Ek-1 Başlık 3.5

Eşey hücre mutajenitesi, zararlılık kategorileri 1A, 1B, 2

Ek-1 Başlık 3.6

Kanserojenite, zararlılık kategorileri 1A, 1B, 2

Ek-1 Başlık 3.7

Üreme sistemi toksisitesi, zararlılık kategorileri 1A, 1B, 2

Ek-1 Başlık 3.8

Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma, zararlılık kategorileri 1, 2

Ek-1 Başlık 3.9

Özel Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma, zararlılık kategorileri 1, 2

Ek-1 Başlık 3.10

Aspirasyon zararı, zararlılık kategorisi 1

 
 2.5. ZARARLILIK İŞARETİ GEREKMEYEN SAĞLIK ZARARLILIK KATEGORİLERİ:
 

Ek-1 Başlık 3.7: Üreme sistemi toksisitesi, anne sütü üzerine veya anne sütü ile etkiler, ilave zararlılık kategorisi

 
 3.1. İŞARET: ÇEVRE
 

Zararlılık işareti (1)

Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

GHS09

 

 

 

Ek-1 Başlık  4.1

Sucul çevreye zararlı

Akut zararlılık kategorisi 1

Uzun süreli zararlılık kategorisi 1, 2

 
 Aşağıdaki çevresel zararlılık sınıfları ve zararlılık kategorileri için bir zararlılık işareti gerekmemektedir:
  Ek-1 Başlık 4.1: Sucul çevreye zararlı – Uzun süreli zararlılık kategorileri 3, 4
 
 4.1. İŞARET: ÜNLEM İŞARETİ  
 

Zararlılık işareti (1)

Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

GHS07

Ek-1 Başlık 5.1

Ozon tabakasına zararlı, zararlılık kategorisi 1 

 

 

 

 

 

 

 
Terms & Conditions